Đề kiểm tra cuối tuần 14 Toán lớp 3

()

Đang tải…

Tuần 14 – Đề 

Phần I. Trắc nghiệm

1. Đúng ghi Đ, sai ghi S

a) 45 : 9 = 5 … c) 72 : 9 = 7 …
45 : 9 = 6 … 72 : 9 = 8 …
b) 81 : 9 = 9 … d) 63 : 9 = 7 …
81 : 9 = 8 … 63 : 9 = 8 …

2. Khoanh vào chữ đặt trước câu tính đúng

a) A. 81 : 9 + 124 = 133 c) A. 72 : 9 + 245 = 243
B. 81 : 9 + 124 = 143 B. 72 : 9 + 245 = 253
b) A. 27 : 9 – 3 = 0 d) A. 36 : 9 + 205 = 209
B. 27 : 9 – 3 = 1 B. 36 : 9 + 205 = 211

3. Điền số thích hợp vào ô trống :

Đề kiểm tra cuối tuần 14 Toán lớp 3

4. Điền dấu ( < ; > ; = ) thích hợp vào chỗ chấm :

a) 21 x 2 + 74 … 115

c) 15 x 4 + 38 … 100

b) 35 : 7 + 120 … 125

d) 45 : 5 + 32 … 5 x 8

Phần II. Trình bày lời giải các bài toán

1. Một người bán được 96 quả cam và quýt, trong đó là cam. Hỏi người đó bán được bao nhiêu quả quýt ?

Bài giải

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

2. Tìm x :

a) x × 7 = 84

…………………

…………………

c) x × 9 = 99

…………………

…………………

b) x × 8 = 96

…………………

…………………

d) x × 6 = 90

…………………

…………………

3. Tính :

a) 79 : 3 = … ( dư : … )

c) 73 : 6 = … ( dư : … )

b) 98 : 5 = … ( dư : … )

d) 93 : 7 = … ( dư : … )

4. Một lớp học có 36 học sinh, phòng học lớp đó chỉ có loại bàn ghế 4 chỗ ngồi. Hỏi cần ít nhất bao nhiêu bộ bàn học như thế để đủ cho học sinh ngồi ?

Bài giải

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

 

Tuần 14 – Đề B

Phần I. Trắc nghiệm

1. Đúng ghi Đ, sai ghi S

Xem thêm  Giáo án Các môn lớp 3 – Tuần 3 – Buổi 1

Trong làn có 9 quả cam, số quýt nhiều gấp 6 lần số cam. Hỏi số quýt hơn số cam bao nhiêu quả ?

40 quả … 45 quả … 54 quả …

2. Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng

Tìm x :

a) x × 9 = 34 + 38

A. x = 9 B. x = 8 C. x = 7

b) 8 × x = 36 + 20

A. x = 7 B. x = 8 C. x = 6

3. Đánh dấu * vào chỗ chấm đặt sau kết quả đúng

Tính :

a) 99 : 3 + 21 = ?

54 … 58 … 40 …

b) 90 : 5 + 32 = ?

45 … 50 … 56 …

c) 84 : 7 + 40 = ?

38 … 42 … 52 …

d) 96 : 6 – 10 = ?

6 … 8 … 12 …

Phần II. Trình bày lời giải các bài toán

1. Tìm x ( theo mẫu )

x : 9 = 7 ( dư 1 )

x = 9 x 7 + 1

x = 64

 

a) x : 5 = 7 ( dư 2 )                                 b) x : 6 = 9 ( dư 3 )                               c) x : 8 = 3 ( dư 1 )

……………………….                                     ……………………….                                ……………………….

……………………….                                    ……………………….                                ……………………….

2. Có 83 chú bộ đội cần qua sông, mỗi thuyền chỉ chở được 7 chú. Hỏi phải dinfg ít nhất bao nhiêu thuyền để chở các chú bộ đội sang sông cùng một lúc ?

Bài giải

…………………………………………………………………….

…………………………………………………………………….

…………………………………………………………………….

Xem thêm  Giáo án tuần 16 môn Tiếng Anh lớp 3 – Tài liệu học tập

3. Có 66 con thỏ, nhốt vào mỗi chuồng 4 con. Hỏi cần ít nhất bao nhiêu chuồng ?

Bài giải

…………………………………………………………………….

…………………………………………………………………….

…………………………………………………………………….

4. Tính :

a) 84kg giảm đi 7 lần là : ………………………………………………….

b) 96 phút giảm đi 6 lần là : ……………………………………………….

c) 96m giảm đi 8 lần là :……………………………………………………

d) 50 lít giảm đi 5 lần là :………………………………………………….

 

Tải về file word tại đây.

Xem thêm:

Thấy bài viết hay hãy đánh giá làm động lực cho chúng tôi bạn nhé

Chọn số sao muốn đánh giá

Xếp hạng trung bình / 5. Số lượng đánh giá:

Chưa có đánh giá nào cho bài viết. Bạn hãy đánh giá để làm người đánh giá đầu tiên cho bài viết này

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.