Đề kiểm tra cuối tuần 15 Toán lớp 3

()

Đang tải…

Tuần 15 – Đề A

Phần I. Trắc nghiệm

1. Đúng ghi Đ, sai ghi S

Một đơn vị Thanh niên xung phong có 410 người chia thành 5 đội. Hỏi mỗi đội có bao nhiêu người ?

80 người … 82 người … 85 người …

2. Đánh dấu * vào ô trống đặt sau đáp số đúng

Tìm một số, biết rằng nếu gấp số đó lên 7 lần thì được 182

Số phải tìm là :

25 … 26 … 90 …

3. Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng

Tính :

a) 9 x 8 + 21 = ?

A. 93 B. 103 C. 113

b) 9 x 7 – 37 = ?

A. 16 B. 26 C. 36

c) 54 : 6 + 38 = ?

A. 47 B. 57 C. 67

d) 63 : 7 x 6 = ?

A. 54 B. 64 C. 74

Phần II. Trình bày chi tiết các bài toán

1. Một túi gạo chứa được 5kg. Hỏi có 147kg gạo chứa được vào bao nhiêu túi như thế và còn thừa bao nhiêu ki-lô-gam ?

Bài giải

……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………..

2. a) Đặt tính rồi tính :

243 : 3                           450 : 5                                      147 : 7

……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………..

b) 143 : 3 = … ( dư : …)                                              475 : 4 = … ( dư : … )

3. Tính nhẩm rồi điền số thích hợp vào ô trống :

Đề kiểm tra cuối tuần 15 Toán lớp 3

4. Một cửa hàng có 45 cái quạt, người ta đã bán đi frac{1}{9} số quạt đó. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu cái quạt ?

Bài giải

……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………..

Xem thêm  Bài toán giải bằng 2 phép tính – Bài tập Toán lớp 3

 

Tuần 15 – Đề B

Phần I. Trắc nghiệm

1. Đúng ghi Đ, sai ghi S

Tính :

a) 475 : 5 = ?

90 … 95 …

b) 288 : 9 = ?

30 … 32 …

c) 344 : 8 = ?

43 … 40 …

d) 574 : 7 = ?

80 … 82 …

2. Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng

Tính :

a) 392 : 7 + 132 = ?

A. 180 B. 188

b) 72 x 5 + 143 = ?

A. 494 B. 503

c) 306 : 9 + 207 = ?

A. 240 B. 241

d) 504 : 8 – 32 = ?

A. 90 B. 31

Phần II. Trình bày lời giải các bài toán

1. Tìm x

a) x × 8 = 40 x 9                                  b) x × 7 = 300 + 71

……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………..

2. Một cuộn dây điện dài 504m, người ta lấy ra frac{1}{6} cuộn dây điện đó. Hỏi còn lại bao nhiêu mét dây điện ?

Bài giải

……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………..

3. Bác Mai đem đi chợ 207 quả cam. Dọc đường bán được frac{1}{9} số cam, số còn lại bán ở chợ. Hỏi số cam bác bán ở chợ là bao nhiêu quả ?

Bài giải

……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………..

4. Tìm một số, biết rằng nếu gấp số đó lên 2 lần, được bao nhiêu lại gấp lên 5 lần thì được 450

Bài giải

……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………..

 

Tải về file word tại đây.

Xem thêm:

Thấy bài viết hay hãy đánh giá làm động lực cho chúng tôi bạn nhé

Chọn số sao muốn đánh giá

Xếp hạng trung bình / 5. Số lượng đánh giá:

Xem thêm  Tiết 11. Ôn tập về hình học – Bài tập Toán 3 Tập 1

Chưa có đánh giá nào cho bài viết. Bạn hãy đánh giá để làm người đánh giá đầu tiên cho bài viết này

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.