Đề kiểm tra cuối tuần 16 Toán lớp 3

()

Đang tải…

Tuần 16 – Đề A

Phần I. Trắc nghiệm

1. Đúng ghi Đ, sai ghi S

a) Giá trị biểu thức : 45 + 40 : 5 là :

53 … 17 … 49 …

b) Giá trị biểu thức : 32 + 27 x 6 là :

354 … 194 … 219 …

c) Giá trị biểu thức : 42 + 42 : 2 x 3 là :

126 … 105 … 80 …

d) Giá trị biểu thức : 84 – 24 : 3 x 2 là :

68 …  140 … 86 …

2. Khoanh vào chữ đặt trước đáp số đúng

Một cửa hàng nhận về 6 tấm vải, mỗi tấm dài 45m. Ngày đầu đã bán được 135m. Hỏi số vải còn lại là bao nhiêu mét ?

A. 135m B. 145m  C. 155m

3. Điền dấu ( < ; > ; = ) thích hợp vào chỗ chấm

a) 654 + 121 – 247 … 528

c) 642 – 375 + 108 … 375

b) 754 – 247 + 124 … 630

d) 864 – 521 – 215 … 128

Phần II. Trình bày lời giải các bài toán

1. Một xe máy trong 2 giờ đầu đi được 84km, trong 3 giờ sau mỗi giờ đi được 39km. Hỏi xe máy đã đi được quãng đường dài bao nhiêu ki-lô-mét ?

Bài giải

……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………..

2. Tính giá trị biểu thức

a) 93 : 3 x 7 = …………… b) 15 x 7 : 5 = ……………
= …………… = ……………
c) 568 : 4 x 5 = …………… d) 45 x 4 : 3 = ……………
= …………… = ……………

 

Tuần 16 – Đề B

Phần I. Trắc nghiệm

1. Đúng ghi Đ,sai ghi S

a) Tính tổng của 142 với tích của 28 và 9

142 + 28 x 9 = ?

294 … 630 … 394 …
Xem thêm  Giúp trẻ giải một số bài tập phần “Phép nhân và phép chia trong phạm vi 1000” (Phần 2) – Toán lớp 3

b) Tính hiệu của 274 với tích của 17 và 5

274 – 17 x 5 = ?

189 … 190 … 685 …

2. Khoanh vào chữ đặt trước đáp số đúng

a) Giá trị biểu thức 27 + 36 : 9 là :

A. 7 B. 31 C. 10

b) Giá trị biểu thức 42 – 15 : 3 là :

A. 37 B. 9 C. 12

c) Giá trị biểu thức 36 + 15 : 5 – 21 là :

A. 16 B. 18 C. 20

d) Giá trị biểu thức 55 – 25 : 5 x 2 là :

A. 35 B. 45 C. 50

3. Đúng ghi Đ, sai ghi S

Năm nay bố 35 tuổi. Sau đây 1 năm tuổi bố gấp 6 lần tuổi con. Tính tuổi con sau đây 1 năm

5 tuổi … 6 tuổi … 7 tuổi …

Phần II. Trình bày lời giải các bài toán

1. Bà Nam có 105 quả cam. Bà bán đi 1/5 số cam đó. Hỏi còn lại bao nhiêu quả cam?

Bài giải

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….

2. Viết các biểu thức sau và tính giá trị các biểu thức đó ( theo mẫu )

a) Tính tích của 15 và 4 rồi cộng với 42:
15 x 4 + 42 = 60 + 42
= 102

c) Tính thương của 90 và 5 rồi cộng với 72:

……………………….

……………………….

b) Tính tổng của 98 và 37 rồi trừ đi 74:

……………………………

……………………………

d) Tính tích của 63 và 4 rồi chia cho 3:

…………………………………

…………………………………

3. Hai tổ công nhân chuyển được 279 bao hàng vào kho. Tổ một có 5 người, tổ hai có 4 người. Hỏi mỗi người chuyển được bao nhiêu bao hàng vào kho ? ( Mức làm việc của mọi người như nhau )

Xem thêm  Một số bài tập về chuyên đề tìm x Toán lớp 3 – Tài liệu học tập

Bài giải

………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………….

Tải về file word tại đây.

Xem thêm: 

Thấy bài viết hay hãy đánh giá làm động lực cho chúng tôi bạn nhé

Chọn số sao muốn đánh giá

Xếp hạng trung bình / 5. Số lượng đánh giá:

Chưa có đánh giá nào cho bài viết. Bạn hãy đánh giá để làm người đánh giá đầu tiên cho bài viết này

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.