Đề kiểm tra cuối tuần 18 Toán lớp 3

()

Đang tải…

Tuần 18 – Đề A

Phần I. Trắc nghiệm

1. Đúng ghi Đ, sai ghi S

Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 36m, chiều rộng bằng frac{1}{3} chiều dài. Chu vi mảnh đất đó là :

108m … 96m … 90m …

2. Khoanh vào chữ đặt trước đáp số đúng

Một hình vuông có cạnh 2dm 3cm. Chu vi hình vuông là :

A. 92cm B. 90cm C. 920cm

3. Đúng ghi Đ, sai ghi S

a) Giá trị biểu thức 475 – 305 : 5 + 24 là :

438 … 58 … 418 …

b) Giá trị biểu thức 318 + 102 – 96 : 6 là :

176 … 286 … 404 …

c) Giá trị biểu thức 245 – 175 : 5 + 47 là :

61 … 257 … 267 …

d) Giá trị biểu thức ( 192 + 24 x 5 ) : 8 là :

39 … 49 … 59 …

Phần II. Trình bày lời giải các bài toán

1. Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 28m, chiều rộng 16m và một mảnh đất hình vuông có chu vi 76m. Hỏi chu vi mảnh đất hình chữ nhật nhiều hơn chu vi mảnh đất hình vuông bao nhiêu mét ?

Bài giải

………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………….

2. Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài 17m, chiều rộng kém chiều dài 4m. Tính chu vi mảnh vườn đó.

Bài giải

………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………….

3. Tính chu vi hình vuông có cạnh là :

a) 13cm ;

b) 7dm 2cm

Bài giải

a)…………………                            b)…………………………

…………………..                             ……………………………

    …………………..                             ……………………………

Xem thêm  Chuyên đề: Dạng toán tính tuổi lớp 3

 

Tuần 18 – Đề B

Phần I. Trắc nghiệm

1. Đúng ghi Đ, sai ghi S

Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều rộng 7m, chiều rộng bằng frac{1}{3} chiều dài. Tính chu vi mảnh đất đó.

42m … 56m … 60m…

2. Khoanh vào chữ đặt trước đáp số đúng

Một mảnh vườn hình vuông có cạnh 15m. Người ta trồng cam xung quanh vườn đó, cách 3m trồng 1 cây

Hỏi xung quanh vườn đó trồng được bao nhiêu cây cam ?

A. 60 cây B. 20 cây C. 30 cây

3. Đánh dấu * vào ô trống đặt sau kết quả đúng

a) Giá trị biểu thức 324 – 27 x 5 + 21 là :

210 … 220 … 156 …

b) Giá trị biểu thức 98 x 7 – 201 : 3 là :

519 … 619 … 719 …

c) Giá trị biểu thức ( 24 – 12 x 2 ) x 5 + 17 là :

137 …  17 … 147 …

d) Giá trị biểu thức 142 – 28 x 5 + 93 là :

90 … 92 … 95 …

Phần II. Trình bày lời giải các bài toán

1. Một hình vuông có chu vi 1m 6dm. Tính độ dài cạnh hình vuông đó.

Bài giải

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

2. Cho hình chữ nhật ABCD, có chiều dài gấp 3 lần chiều rộng và hình vuông BMNC có chu vi 24m ( xem hình vẽ ). Tính chu vi hình chữ nhật ABCD.

Đề kiểm tra cuối tuần 18 Toán lớp 3

                                          Bài giải

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

3. Cho hình vuông ABCD có cạnh là 4m, M là trung điểm của AB, N là trung điểm của DC . Tính:

Xem thêm  Đề kiểm tra giữa học kỳ II Toán lớp 3 – Đề số 1

a) Chu vi hình vuông ABCD

b) Chu vi hình chữ nhật AMNDA

Đề kiểm tra cuối tuần 18 Toán lớp 3

Bài giải

………………………………………………….

…………………………………………………..

…………………………………………………..

Tải về file word tại đây.

Xem thêm: 

Thấy bài viết hay hãy đánh giá làm động lực cho chúng tôi bạn nhé

Chọn số sao muốn đánh giá

Xếp hạng trung bình / 5. Số lượng đánh giá:

Chưa có đánh giá nào cho bài viết. Bạn hãy đánh giá để làm người đánh giá đầu tiên cho bài viết này

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.