Đề kiểm tra cuối tuần 2 Toán lớp 3

()

Đang tải…

Phần I. Trắc nghiệm

Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng

5 x 3 + 120 = X. Giá trị của X là :

A. 175                               B. 125                             C. 130                        D. 135

2. Đúng ghi Đ, sai ghi S

Lớp 3A có 40 học sinh xếp thành hàng, mỗi hàng có 5 bạn. Hỏi có tất cả bao nhiêu hàng ?

6 hàng …                    7 hàng …                              8 hàng …

3. Đúng ghi Đ, sai ghi S

Đề kiểm tra cuối tuần 2 Toán lớp 3

Chu vi hình tứ giác ABCD là :

60 cm …

90 cm …

120 cm …

4. Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng

Tính :

a) 4 x 6 + 105 = ?

A. 145                         B. 139                        C. 129

b) 5 x 8 + 121 = ?

A. 161                          B. 171                         C. 181

Phần II. Trình bày lời giải các bài toán

1. Tính :

a) 35 : 5 + 15 = ………………… b) 24 : 4 : 3 = …………………
= ………………… = …………………
c) 36 : 4 – 9 = ………………… d) 27 : 3 + 18 = …………………
= ………………… = …………………

2. Đặt tính rồi tính :

a) 572 – 245

………………

………………

………………

b) 463 – 247

………………

………………

………………

c) 597 – 428

………………

………………

………………

3. Tính ( theo mẫu )

3 x 4 + 170 = 12 + 170
= 182

 

 

a) 5 x 6 + 128 = ……………… b) 4 x 8 + 124 = ………………
= ……………… = ………………
c) 4 x 2 x 3 = ……………… d) 5 x 7 – 17 = ………………
= ……………… = ………………
Xem thêm  So sánh các số trong phạm vi 100000 – Bài tập Toán 3

4. Một lớp học có 8 bộ bàn ghế. Một bộ bàn ghế có 4 học sinh ngồi. Hỏi lớp học đó có bao nhiêu học sinh ?

Bài giải

……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………..

 

                                                  Tuần 2 – Đề B

Phần I. Trắc nghiệm

1. Khoanh vào chữ đặt trước đáp án đúng

a) 243 + x = 254 + 142                                  b) x + 207 = 312 + 145

Giá trị của x là :                                              Giá trị của x là :

A. 153       B. 195       C.120                            A. 250       B. 205          C. 240

2. Đúng ghi Đ, sai ghi S

a) Trên hình vẽ có :

Đề kiểm tra cuối tuần 2 Toán lớp 3
– 4 hình vuông …- 5 hình vuông …

– 6 hình vuông …

b) Trên hình vẽ có :

– 2 hình tam giác …

– 4 hình tam giác …

– 6 hình tam giác …

3. Đúng ghi Đ, sai ghi S

Có 36 nhãn vở chia đều cho một số học sinh, mỗi em được 6 nhãn vở. Hỏi có bao nhiêu học sinh ?

5 học sinh …                     6 học sinh …                    7 học sinh …

4.Điền số thích hợp vào dấu ? :

Đề kiểm tra cuối tuần 2 Toán lớp 3

Phần II. Trình bày lời giải các bài toán

1. Nếu An cho Bình 5 nhãn vở thì số nhãn vở của hai bạn bằng nhau. Hỏi lúc đầu An có hơn Bình mấy nhãn vở ?

Xem thêm  Tính diện tích trong hình học phần 4 – toán nâng cao lớp 3

Bài giải

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

2. Điền chữ số thích hợp vào ô trống :

Đề kiểm tra cuối tuần 2 Toán lớp 3

3. Tính :

a) 5 x 6 + 84 = ……………… b) 5 x 9 – 7 = ………………
= ……………… = ………………
c) 16 : 4 x 3 = ……………… d) 40 : 5 : 2 = ………………
= ……………… = ………………
e) 45 : 5 – 7 = ……………… g) 5 x 6 + 32 = ………………
= ……………… = ………………

4. Một tòa nhà có 5 tầng, mỗi tầng có 9 phòng. Hỏi tòa nhà đó có tất cả bao nhiêu phòng ?

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

 

Đáp án tuần 2- Đề A

Phần I

1. D

2. 6 hàng S                     7 hàng S                     8 hàng Đ

3. 60cm S                      90cm S                       120cm Đ

4. a) C b) A

Phần II

1. a) 22                    b) 2                       c) 0                      d) 27

2. a) 327                  b) 216                   c) 169

3. a) 158                  b) 156                   c) 24                    d) 18

4. Đáp số : 32 học sinh

 

Đáp án tuần 2 – Đề B

Phần I

1. a) A                              b) A

2. a) 5 hình vuông Đ                            4 hình vuông S

Xem thêm  Đề thi giữa học kỳ II Tiếng anh lớp 3

6 hình vuông S

b) 2 hình tam giác S                             4 hình tam giác S

6 hình tam giác Đ

3. 5 học sinh S                                       6 học sinh Đ                    7 học sinh S

Phần II

1. Đáp số : 10 nhãn vở

2. Kết quả :

a) 395 – 176 = 219 ;                   b) 372 – 245 = 127

c) 425 – 183 = 242 ;                  d) 140 – 15 = 125

3. a) 114                  b) 38            c) 12             d)4              e) 2                 g) 62

4. Đáp số : 45 phòng

 

Tải về file word tại đây.

Xem thêm: 

Thấy bài viết hay hãy đánh giá làm động lực cho chúng tôi bạn nhé

Chọn số sao muốn đánh giá

Xếp hạng trung bình / 5. Số lượng đánh giá:

Chưa có đánh giá nào cho bài viết. Bạn hãy đánh giá để làm người đánh giá đầu tiên cho bài viết này

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.