Đề kiểm tra cuối tuần 20 Toán lớp 3

()

Đang tải…

Tuần 20 – Đề A

Phần I. Trắc nghiệm

1. Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng

a) So sánh 8705 và 8710

A. 8705 > 8710 B. 8705 < 8710

b) So sánh 1km và 1010m

A. 1km = 1010m B. 1km < 1010m

c) So sánh 140 phút và 2 giờ 20 phút

A. 140 phút = 2 giờ 20 phút

B. 140 phút > 2 giờ 20 phút

2. Đúng ghi Đ, sai ghi S

a)

N là trung điểm của đoạn thẳng AB …               N là điểm ở giữa hai điểm A, B …

AN = NB                                                …               AN > NB                                 …

b)

Đề kiểm tra cuối tuần 20 Toán lớp 3

M là trung điểm của đoạn thẳng AB …

Q là trung điểm của đoạn thẳng BC …

Phần II.

1. 

Đề kiểm tra cuối tuần 20 Toán lớp 3

a) Trung điểm của đoạn thẳng AB là điểm nào ?

b) Trung điểm của đoạn thẳng CH là điểm nào ?

c) Trung điểm của đoạn thẳng AG là điểm nào ?

d) Trung điểm của đoạn thẳng DB là điểm nào ? Cách B bao nhiêu xăng-ti-mét ?

Bài giải

a)……………………………………………………………………….

b)……………………………………………………………………….

c)……………………………………………………………………….

d)……………………………………………………………………….

2. a) Viết các số : 7892, 7899, 7819, 7900, 7993 theo thứ tự từ lớn đến bé

b) Viết các số : 4075, 4015, 4125, 4001, 4721 theo thứ tự từ bé đến lớn

Bài giải

a)……………………………………………………………………….

b)……………………………………………………………………….

3. Đoạn đường thứ nhất dài 2143m, đoạn đường thứ hai dài hơn đoạn đường thứ nhất 325m. Hỏi cả hai đoạn đường dài bao nhiêu mét ?

Xem thêm  Giáo án các môn lớp 3 – Tuần 25

Bài giải

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

 

Tuần 20 – Đề B

Phần I

1. Đúng ghi Đ, sai ghi S

a) So sánh 999 và 1000

999 = 1000 … 999 < 1000 …

b) So sánh 2km và 1450m + 430m

2km  > 1450m + 430m …

2km  < 1450m + 430m …

c) So sánh 3 giờ và 2 giờ 60 phút

3 giờ = 2 giờ 60 phút …

3 giờ > 2 giờ 60 phút …

2. Khoanh vào chữ đặt trước đáp số đúng

a) Kết quả phép cộng 5402 + 3789 là :

A. 9911 B. 9191 C. 9190

b) Kết quả phép cộng 3070 + 4939 là :

A. 8009 B. 8050 C. 8500

c) Kết quả phép cộng 1724 + 1017 là :

A. 2741 B. 2731 C. 2737

3. Đánh dấu * vào chỗ chấm sau kết quả đúng

a) Tổng của 4037 và 1428 là :

5465 … 5475 … 5485 …

b) Tổng của 1454 và 2315 rồi bớt đi 435 là :

3324 … 3334 … 3344 …

c) Tổng của 1705 và 2144 là :

3829 … 3839 … 3849 …

Phần II

1. Cho hình chữ nhật ABCD. Hãy đo rồi nêu tên trung điểm của các đoạn thẳng AB, BC, CD, AD, PQ.

Đề kiểm tra cuối tuần 20 Toán lớp 3

2. Xe thứ nhất chở được 2340kg hàng, xe thứ hai chở hơn xe thứ nhất 475kg hàng. Hỏi cả hai xe chở được bao nhiêu ki-lô-gam hàng ?

Bài giải

…………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………….

3. a) Tính tổng của số lớn nhất có bốn chữ số khác nhau và số bé nhất có ba chữ số khác nhau

Xem thêm  20 đề ôn tập Toán 3 – giaotrinhtuhoc.com – Tài liệu học tập

…………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………….

b) Tính tổng của số lớn nhất có ba chữ số và số nhỏ nhất có hai chữ số.

…………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………….

 

Tải về file word tại đây.

Xem thêm: 

Thấy bài viết hay hãy đánh giá làm động lực cho chúng tôi bạn nhé

Chọn số sao muốn đánh giá

Xếp hạng trung bình / 5. Số lượng đánh giá:

Chưa có đánh giá nào cho bài viết. Bạn hãy đánh giá để làm người đánh giá đầu tiên cho bài viết này

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.