Đề kiểm tra cuối tuần 5 Toán lớp 3

()

Đang tải…

Tuần 5 – Đề A

Phần I. Trắc nghiệm

1. Đúng ghi Đ, sai ghi S

Mỗi tấm vải dài 39m. Vậy 6 tấm vải như thế dài là :

240m …              230m …                            234m …

2. Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng

a) 6 x 8 + 130 = ?

A. 270                               B. 178                        C. 370

b) 6 x 9 – 30 = ?

A. 24                                  B. 26                          C. 30

c) 35 x 6 + 73 = ?

A. 280                                B. 293                         C. 283

d) 46 x 5 – 93 = ?

A. 142                                B. 152                             C. 137

3. Điền số thích hợp vào ô trống

Phần II. Trình bày lời giải các bài toán .

1. Tính :

a) 14 x 5 + 143 = ………….. b) 23x 6 + 235 = …………..
= ………….. = …………..
c) 24 x 4 – 35 = ………….. d) 43 x 6 – 127 = …………..
= ………….. = …………..

2. Tìm x :

3. Điền số thích hợp vào chỗ chấm

 

4. Một bao gạo có 48kg, lấy ra số gạo trong bao. Hỏi lấy ra bao nhiêu ki-lô-gam gạo ?

Xem thêm  Giáo án chính tả lớp 3 – Từ tuần 1 đến tuần 17

Bài giải

……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………….

 

Tuần 5 – Đề B

Phần I. Trắc nghiệm

1. Đúng ghi Đ, sai ghi S

80 …                    40 …                      8 …                      0 …

2. Khoanh vào chữ đặt trước đáp số đúng

Lớp 3A có 36 học sinh, số học sinh giỏi chiếm 1/4 số học sinh cả lớp. Hỏi lớp 3A có bao nhiêu học sinh giỏi ?

A. 10 học sinh                   B. 14 học sinh                    C. 9 học sinh

3. Hãy nối các phép tính có kết quả bằng nhau :

4. Đúng ghi Đ, sai ghi S

Tìm x :

a) x × 6 = 31 + 23, giá trị của x là :

7 …                                  8 …                                    9 …

b) 6 × x = 94 – 58, giá trị của x là :

5 …                                    6 …                                      7 …

Phần II. Trình bày lời giải các bài toán

1. Một người có 54 quả cam, đã bán được 1/6 số cam đó. Hỏi người đó đã bán được bao nhiêu quả cam ?

Bài giải

………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………..

2. Tính :

a) 35 x 4 + 103 = ………….. b) 46 x 2 – 32 = …………..
= ………….. = …………..
c) 21 x 6 + 125 = ………….. d) 27 x 6 – 75 = …………..
= ………….. = …………..

3. Thanh có 20 nhãn vở, Thanh cho em 1/4 số nhãn vở đó. Hỏi Thanh cho em bao nhiêu nhãn vở ?

Bài giải

………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………..

4. Điền số thích hợp vào chỗ chấm :

 

Đáp án tuần 5 – Đề A

Phần I

1. 240m S 230m S                            234 Đ

2. a) B b) A c) C                        d) C

3.

Phần II

 1. a) 213                b) 373                   c) 61                          d) 131

Xem thêm  Bài thi kiểm định chất lượng giữa kỳ I – Môn toán lớp 3 – TH Tứ Yên năm 2015-2016

2. a) x = 105                   b) x = 132          c) x = 468                   d) x = 96

3. a) 8kg                           b) 7 lít                          c  9m                           d) 7 phút

4. Đáp số : 8kg

 

Đáp án tuần 5 – Đề B

Phần I

1. 80 S                             40 S                    8 Đ                            0 S

C

3. 

4. a) 7 S                                   8 S                            9 Đ

b) 5 S                                        6 Đ                             7 S

Phần II

1. Đáp số : 9 quả cam

2. a) 243 b) 60 c) 251                      d) 87

3. Đáp số : 5 nhãn vở

 

Tải về file word tại đây.

Xem thêm: 

Thấy bài viết hay hãy đánh giá làm động lực cho chúng tôi bạn nhé

Chọn số sao muốn đánh giá

Xếp hạng trung bình / 5. Số lượng đánh giá:

Chưa có đánh giá nào cho bài viết. Bạn hãy đánh giá để làm người đánh giá đầu tiên cho bài viết này

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.