Đề kiểm tra cuối tuần 7 Toán lớp 3

()

Đang tải…

Tuần 7 – Đề A

Phần I. Trắc nghiệm

1. Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng :

a) 7 x 6 + 15 = ?

A. 57                                   B. 60                                      C. 75

b) 7 x 8 + 32 = ?

A. 90                                   B.88                                       C. 98

c) 7 x 9 – 17 = ?

A. 56                                    B. 50                                    C. 46

d) 7 x 10 – 48 = ?

A. 22                                    B. 33                                    C. 44

2. Khoanh vào chữ đặt trước đáp số đúng. Trong một phép chia cho 5, số dư lớn nhất có thể là mấy ?

A. 5                                     B. 4                                     C.3

Xem thêm  Đề kiểm tra cuối học kì I môn Toán 3 – Mã đề 23053

3. Đúng ghi Đ, sai ghi S

a) 7 ngày và 13 giờ gồm số giờ là :

180 giờ …                      170 giờ …                            181 giờ …

b) 4 ngày và 7 giờ gồm số giờ là :

130 giờ …                      103 giờ …                            143 giờ …

Phần II. Trình bày lời giải các bài toán

1. Tính :

a) 7 x 5 + 93 = …………… b) 7 x 8 + 47 = ……………
= …………… = ……………
c) 7 x 6 + 49 = …………… d) 7 x 6 – 32 = ……………
= …………… = ……………

2. An có 7 nhãn vở. Bình có số nhãn vở gấp 4 lần số nhãn vở của An. Hỏi Bình có bao nhiêu nhãn vở ?

Đề kiểm tra cuối tuần 7 Toán lớp 3

Bài giải

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

3. Tìm x :

a) x × 7 = 35

………=…………

………=…………

c) x × 7 = 63

………=………….

………=………….

 

b) x × 7 = 49

………=………….

………=………….

d) x × 7 = 42

………=………….

………=………….

 

 

Tuần 7 – Đề B

Phần I. Trắc nghiệm

1. Đúng ghi Đ, sai ghi S

Tính :

a) 7 x 8 + 64 = ?

130 …                        120 …                                         128 …

b) 7 x 7 + 73 = ?

122 …                            120 …                                      132 …

c) 7 x 9 – 19 = ?

64 …                              54 …                                        44 …

d) 7 x 10 – 27 = ?

43 …                              45 …                                        53 …

2. Khoanh vào chữ đặt trước đáp số đúng

Hòa có 7 nhãn vở. Bình có số nhãn vở gấp 3 lần số nhãn vở của Hòa. Hỏi Bình có bao nhiêu nhãn vở ?

A. 10 nhãn vở                        B. 21 nhãn vở                          C. 28 nhãn vở

Xem thêm  Tuyển tập đề ôn thi học sinh giỏi Toán lớp 3 – Đề số 10

3. Điền số thích hợp vào ô trống :

Đề kiểm tra cuối tuần 7 Toán lớp 3

Phần II. Trình bày lời giải các bài toán

1. Năm nay con 7 tuổi. Tuổi mẹ gấp 5 lần tuổi con. Hỏi :

a) Mẹ bao nhiêu tuổi ?

b) Mẹ hơn con bao nhiêu tuổi ?

Bài giải

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

2. Tính :

a) 7 x 4 + 93 = ………….. b) 7 x 7 + 84 = …………..
= ………….. = …………..
c) 7 x 10 – 37 = ………….. d) 7 x 9 – 29 = …………..
= ………….. = …………..

3. Tìm x ( theo mẫu )

a) x : 7 = 5 ( dư 2 ) b) x : 7 = 7 ( dư 3 )
= 5 x 7 + 2 ……… =………….
= 37 ……… =………….
c) x : 7 = 4 ( dư 5 ) d) x : 7 = 8 ( dư 4 )
……… =…………. ……… =………….
……… =…………. ……… =………….

4. Điền số thích hợp vào chỗ chấm :

Đề kiểm tra cuối tuần 7 Toán lớp 3

a) Hình A có : ………………………ô vuông bằng nhau

b) Hình B có : ………………………ô vuông bằng nhau

 

Tải về file word tại đây.

Xem thêm: 

Thấy bài viết hay hãy đánh giá làm động lực cho chúng tôi bạn nhé

Chọn số sao muốn đánh giá

Xếp hạng trung bình / 5. Số lượng đánh giá:

Chưa có đánh giá nào cho bài viết. Bạn hãy đánh giá để làm người đánh giá đầu tiên cho bài viết này

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.