Đề kiểm tra cuối tuần 9 Toán lớp 3

()

Đang tải…

Tuần 9 – Đề A

Phần I. Trắc nghiệm

1. Đúng ghi Đ, sai ghi S

Đoạn đường thứ nhất dài 16km. Đoạn đường thứ hai bằng 1/4 đoạn đường thứ nhất. Hỏi đoạn đường thứ hai dài bao nhiêu ki-lô-mét ?

5km…  4km … 6km …

2. Khoanh vào chữ đặt trước đáp số đúng

Tính

a) 4dam + 14m = ?

A. 18m B. 54m C. 44m

b) 7hm – 35m = ?

A. 35m B. 665m C. 765m

c) 25dam x 3 = ?

A. 60dam B. 65dam  C. 75dam

d) 24dam : 3 = ?

A. 8m B. 80m C. 70m

3. Đúng ghi Đ, sai ghi S

Đề kiểm tra cuối tuần 9 Toán lớp 3

Hình tứ giác ABCD có :

– Góc vuông đỉnh A cạnh AB, AD …

– Góc vuông đỉnh B cạnh BC, BA …

– Góc không vuông đỉnh C cạnh CB, CA …

– Góc không vuông đỉnh D cạnh DC, DA …

Phần II. Trình bày lời giải các bài toán

1. Một đội công nhân phải sửa một đoạn đường dài 3km, đã sửa được 1950m. Hỏi còn lại bao nhiêu mét đường chưa sửa ?

Bài giải

Đổi 3km = …m

…………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………..

2. Viết chữ thích hợp vào chỗ chấm :

Đề kiểm tra cuối tuần 9 Toán lớp 3

Hình 1 Có góc : đỉnh ……….. cạnh : ………………

Hình 2 Có góc : đỉnh ……….. cạnh : ………………

Hình 3 Có góc : đỉnh ……….. cạnh : ………………

3. Điền số thích hợp vào chỗ chấm :

Đề kiểm tra cuối tuần 9 Toán lớp 3

Có:… góc vuông                                  Có : …góc vuông                             Có : … góc vuông

Xem thêm  Tiết 77. Làm quen với biểu thức – Bài tập Toán 3 tập 1

4. Điền số thích hợp vào chỗ chấm :

1dam   = …m

…..m   = 1dam

7dam   = …m

5dam  = …m

…dam= 1hm

3hm    = …dam

1hm     = …dam

2hm     = …dam

10dam = …m

5. Điền số thích hợp vào chỗ chấm :

1km = …hm   = …dam

2hm = …dam = …m

3dam = …m  =…dm

6km   =…hm =…dam

6. Tấm vải thứ nhất dài 21m. Tấm vải thứ hai dài bằng 1/3 tấm vải thứ nhất. Tấm vải thứ ba dài gấp đôi tấm vải thứ hai. Hỏi :

a) Tấm vải thứ hai dài bao nhiêu mét ?

b) Tấm vải thứ ba dài bao nhiêu mét ?

Bài giải

a)…………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

b)…………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

 

Tuần 9 – Đề B

Phần I. Trắc nghiệm

1. Đúng ghi Đ, sai ghi S

Đề kiểm tra cuối tuần 9 Toán lớp 3

a) Hình ABCD có số góc vuông là :

3 … 4 …  2…

b) Hình ABCD có số góc không vuông là :

3 … 5 … 6 …

2. Khoanh vào chữ đặt trước đáp số đúng :

Điền số thích hợp vào chỗ chấm

a) 15dam 5m = …m

A. 20 B. 155 C. 200

b) 7hm 50m = …m

A. 750  B. 75 C. 705

c) 2km 5dam = …dam

A. 25  B. 250 C. 205

d) 7m 7cm = …cm

A. 707 B. 770 C. 77

3. Điền dấu ( < , = , > ) thích hợp vào chỗ chấm :

a) 7m 7dm …… 77dm

2km 3hm  …… 23hm

7m 5cm     …… 75cm

b) 8dam 7m …… 78m

6hm 6dam   …… 66dam

8dm 4cm     …… 48cm

Phần II. Trình bày chi tiết các bài toán

1. Vẽ góc vuông đỉnh A, cạnh AB, AC

a)                                                                         b) Vẽ góc không vuông đỉnh B, cạnh BC, BD

Xem thêm  Tiếng anh lớp 3 – Unit 3: This is Tony – READING AND WRITING

Đề kiểm tra cuối tuần 9 Toán lớp 3

2. Đoạn đường thứ nhất dài 45km

a) Đoạn đường thứ hai dài bằng 1/5 đoạn đường thứ nhất.Hỏi đoạn đường thứ nhất hai dài bao nhiêu ki-lô-mét ?

b) Đoạn đường thứ ba dài gấp 3 lần đoạn đường thứ nhất. Hỏi đoạn đường thứ ba dài bao nhiêu ki-lô-mét ?

Bài giải

a)…………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

b)…………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

3. Một khu vườn hình vuông có cạnh dài 40m. Hỏi tổng độ dài 4 cạnh của khu vườn đó là bao nhiêu đề-ca-mét ?

Bài giải

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

 

Tải về file word tại đây.

Xem thêm: 

Thấy bài viết hay hãy đánh giá làm động lực cho chúng tôi bạn nhé

Chọn số sao muốn đánh giá

Xếp hạng trung bình / 5. Số lượng đánh giá:

Chưa có đánh giá nào cho bài viết. Bạn hãy đánh giá để làm người đánh giá đầu tiên cho bài viết này

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.