Đề số 1 – Đề kiểm tra Kỳ II Toán lớp 3

()

Đang tải…

1. Đọc số, viết số vào chỗ trống:

Đề 1 Đề kiểm tra Học Kỳ II Toán 3

2. Khoanh vào câu trả lời đúng:

Số 92 806 có chữ số hàng chục nghìn là:

A. 2                                 B. 0                               C. 8                                D. 9.

3. Giá trị của biểu thức 3000 + 9000 : 3 là:

A. 4000                           B. 6000                         C. 3300                         D. 12000.

4. Ghi Đ (đúng) hoặc S (sai) vào chỗ …. :

a) Dãy số liệu: 100; 90; 80; 70; 60; 50; 40; 30 có số thứ năm là 50. …..

b) Số liền sau của 99 999 là 100 000. …..

c) Nửa chu vi hình chữ nhật là tổng số đo chiều dài và chiều rộng của hình chữ nhật đó. …..

d) Một người đi bộ mỗi giờ đi được 4km thì 5 giờ đi được 16km. …..

4. a) Đặt tính rồi tính:

30 475 + 61806                           11506 x 5                              26 736:3

……………………..                      ……………                         …………… 

Xem thêm  Giáo án tập làm văn lớp 3 – Từ tuần 1 đến tuần 17

……………………..                      ……………                         …………… 

……………………..                      ……………                         …………… 

b) Tìm y:                   11506 + y = 30 475

                                 ………………………….

                                 ………………………….

5. Có 48kg đường được chia đều vào 8 túi. Hỏi 3 túi đó có bao nhiêu ki-lô-gam đường?

Bài giải

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

6. Cho hình chữ nhật ABCD và hình vuông MNPQ (có kích thước ghi trên hình vẽ). Hãy so sánh diện tích hai hình này.

Bài giải

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Thấy bài viết hay hãy đánh giá làm động lực cho chúng tôi bạn nhé

Chọn số sao muốn đánh giá

Xếp hạng trung bình / 5. Số lượng đánh giá:

Chưa có đánh giá nào cho bài viết. Bạn hãy đánh giá để làm người đánh giá đầu tiên cho bài viết này

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.