Đề số 10 – Đề kiểm tra Kỳ II Toán lớp 3

()

Đang tải…

1. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

2. Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng:

a) Giá trị của chữ số 4 trong 45 679 là:

A. 4 chục                    B. 4 trăm                     C. 4 nghìn                 D. 4 chục nghìn.

b) Số thích hợp điền vào chỗ chấm của 3m 5cm =………………….. là:

A. 35cm                      B.305cm                     C. 350cm                   D. 3005cm.

3. Ghi đúng (Đ), sai (S) vào chỗ trống:

a)

Đồng hồ chỉ 10 giờ 6 phút …..

b) 655 + 145 : 5 = 800 : 5 = 160 …..

c)

Diện tích hình được tô đậm là 4cm^{2} …..

1. a) Đặt tính rồi tính:

61710 – 9698                                       31584 : 7

…………………                                         …………………….

…………………                                         …………………….

…………………                                         …………………….

…………………                                         …………………….

Xem thêm  Giáo án tuần 1 lớp 3 môn Toán- Tài liệu học tập – giaotrinhtuhoc.com

b) Tính giá trị biểu thức:

9709 + 2579 x 8

 …………………….

 …………………….

2. Một cửa hàng đại lí nhận về 8 thùng dầu gội đầu cùng loại gồm có 128 chai. Cửa hàng đã bán đi 5 thùng này. Hỏi số chai gội đầu đã bán là bao nhiêu chai?

Bài giải

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

3. Hình chữ nhật ABCD được chia thành 2 hình vuông bằng nhau. Hình vuông có cạnh là 4cm. Hãy tính diện tích hình chữ nhật ABCD.

Bài giải

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Thấy bài viết hay hãy đánh giá làm động lực cho chúng tôi bạn nhé

Chọn số sao muốn đánh giá

Xếp hạng trung bình / 5. Số lượng đánh giá:

Chưa có đánh giá nào cho bài viết. Bạn hãy đánh giá để làm người đánh giá đầu tiên cho bài viết này

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.