Đề số 2 – Đề kiểm tra Kỳ II Toán lớp 3

()

Đang tải…

1. Số bé nhất trong các số: 21 011; 21 110; 21 101; 21 001 là:

A. 21110                 B. 21 001             C. 21 011                  D. 21 101.

2. Số góc vuông có trong hình bên là:

Đề 2 Đề kiểm tra Học Kỳ II Toán 3

A. 2                         B. 4                       C. 3                           D. 5

3. Trong cùng một năm, ngày 27 tháng 5 là thứ sáu thì ngày 1 tháng là:

A. Thứ ba               B. Thứ năm         C. Thứ tư                  D. Thứ sáu.

4. 5m 6cm = …………. cm

Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:

A. 56                        B. 560                  C. 5006                     D. 506.

1. a) Tính nhẩm:

4000 + 6000 = ………….                         100 000 – 70 000 = ………….

14 000 x 3 = ………….                             48 000 : 8 = ………….

b) Đặt tính rồi tính:

21 825 + 34 558                                         91 752 – 6328

Xem thêm  Đề kiểm tra học kỳ II Toán lớp 3 – Đề số 1

……………………..                                      ……………………

……………………..                                      ……………………

……………………..                                      ……………………

5143 x 3                                                   7016   :   7

……………………..                                  ……………………

……………………..                                  ……………………

……………………..                                  ……………………

2. a) Tính giá trị biểu thức:

64 575 – 10 021 x 5

…………………………

…………………………

b) Tìm x, biết:

x – 1723 = 1408

…………………….

…………………….

3. Ba bạn học sinh giỏi được thưởng 24 quyển vở, Hỏi có 96 quyển vở thì thưởng được bao nhiêu hạn học sinh giỏi, biết mỗi bạn được thưởng số vở như nhau.

Bài giải

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

4. Viết hai phép chia cổ thương bằng số chia.

Bài giải

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Thấy bài viết hay hãy đánh giá làm động lực cho chúng tôi bạn nhé

Chọn số sao muốn đánh giá

Xếp hạng trung bình / 5. Số lượng đánh giá:

Chưa có đánh giá nào cho bài viết. Bạn hãy đánh giá để làm người đánh giá đầu tiên cho bài viết này

Xem thêm  Giáo án các môn tuần 3 lớp 3 – Tài liệu học tập – giaotrinhtuhoc.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.