Đề số 4 – Đề kiểm tra Kỳ II Toán lớp 3

()

Đang tải…

1. Đặt tính rồi tính:

467 + 329                  5000  –  35                       4058 x 4                        2714   :    3

…………….               ………………                 …………….                  ……………..

…………….               ………………                 …………….                  ……………..

…………….               ………………                 …………….                  ……………..

2. Tìm x:

a) x × 7 = 4907                                        b) x : 4 = 135

   …………………                                          …………………

   …………………                                          …………………

3. Điền dấu >, <, = vào chỗ trống:

1kg….. 999g                                          7m 3cm……. 73cm

8m….. 800cm                                       1 giờ 15 phút…….. 80 phút

4. a) Khoanh vào số bé nhất:          5423        2532     5200     2500

Xem thêm  Giáo án tổng hợp các môn lớp 3 – Tuần 12

     b) Khoanh vào số lớn nhất:         3047       2899     2900     3045

5. Cách làm nào đúng ghi Đ, cách làm nào sai ghi s vào chỗ trống:

a) 36 : 3 x 3 = 36 : 9                      b) 36 : 3 x 3 = 12 x 3

                  = 4 ….                                               =36 …..

c) 12 : 2 : 2 =6:2                              d) 12 : 2 : 2 = 12 : 1

                     = 3 …..                                               = 12 ……

6. Đánh dấu x vào chỗ …. trước câu trả lời đúng:

a) Ngày 10 tháng 4 là thứ ba, Những ngày thứ ba trong tháng đó là:

….. 3,      10,     17,     24

….. 3,       10,     17,     24,     31

….. 3,       10,     17,     24,     30

b) Lan có 6000 đồng. Lan mua 4 cái bút chi thì vừa hết sổ’ tiền đó.

Hỏi gíá của mỗi cái bút chì là bao nhiêu?

….. 1000 đồng                 …..  1500  đồng                 ….. 2000 đồng,

7. Có 45kg đậu xanh đựng đều trong 9 túi. Hỏi 20kg đậu xanh đựng trong mây túi như thế?

Xem thêm  Toán cắt ghép hình ở tiểu học – Tài liệu học tập miễn phí

Bài giải

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Thấy bài viết hay hãy đánh giá làm động lực cho chúng tôi bạn nhé

Chọn số sao muốn đánh giá

Xếp hạng trung bình / 5. Số lượng đánh giá:

Chưa có đánh giá nào cho bài viết. Bạn hãy đánh giá để làm người đánh giá đầu tiên cho bài viết này

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.