Đề số 5 – Đề kiểm tra Kỳ II Toán lớp 3

()

Đang tải…

1. Khoanh vào chữ (A, B, C, D) trước câu trả lời đúng:

a) Số 88 159 có chữ số hàng chục nghìn là:

A. 5                         B. 8                         C. 3                           D. 1.

b) Số bé nhất có năm chữ số là:

A. 10 000               B. 9999                  C. 9990                   D. 9000

c) Trong một phép chia có dư, số chia là 8. Hỏi số dư lớn nhất cổ thể ở trong phép chia này là số:

A. 7                          B. 6 0                       C. 5                         D. 9.

2. Đúng ghi (Đ), sai ghi (S) vào chỗ ….:

a) Số liền trước của số 63 000 là số 62 000.    …..

b) 128 : 8 : 4 = 128 : 2 64                              …..

c) 15m 5cm = 1505cm                                    …..

3. Tính giá trị của biểu thức:

Xem thêm  Tiết 7. Luyện tập – Sách Bài tập Toán 3 tập 1

52 540 – 5740 x 6

= ……………………………………

= ……………………………………

4. Đặt tính rồi tính:

67 740 + 3759                 100  000  –  73 783                2289 x 4           63 750 : 5

…………………..            …………………………          ……………           …………….

…………………..            …………………………          ……………           …………….

…………………..            …………………………          ……………           …………….

 

5. Tìm x:

x × 5 = 41 280                            b)  x : 7 = 2289

…………………..                         …………………..

…………………..                         …………………..

6. Một cửa hàng có 10 450kg gạo, cửa hàng đã bán trong 4 tuần, mỗi tuần bán 560kg gạo. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

Bài giải

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

7. Điền dấu nhân (x) hoặc dấu chia (:) vào dấu …. :

a) 54 ….. 6 ….. 3 = 3                              b) 72 ….. 9 ….. 4 = 32.

Thấy bài viết hay hãy đánh giá làm động lực cho chúng tôi bạn nhé

Chọn số sao muốn đánh giá

Xếp hạng trung bình / 5. Số lượng đánh giá:

Xem thêm  Giáo án Tiếng anh lớp 3 – Tuần 2

Chưa có đánh giá nào cho bài viết. Bạn hãy đánh giá để làm người đánh giá đầu tiên cho bài viết này

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.