Đề số 7 – Đề kiểm tra Kỳ II Toán lớp 3

()

Đang tải…

1. Đọc, viết các số sau:

a) 70 003: …………………………………………………………………………….

b) 89 109:……………………………………………………………………………..

c) Tám mươi sáu nghìn không trăm hai mươi lăm:…………………….

d) Chín mươi bảy nghìn không trăm mười:………………………………..

2. Điền dấu <, >, = vào chỗ trống:

a) 56 789 ….. 57 698                               b) 100 000 ….. 99 999

3. Viết tiếp vào chỗ chấm (…)

a) 34 568; 34 569;…………….. ;…………… ; 34 572;……………..

b) 99 995;……………. ;…………… ; 99 998;……………. ;……………

4. Tìm x:

a) x+ 285 = 2904              b) x – 45 = 5605              c) 6000 – x = 2000

……………………….              ……………………..               ………………………….

……………………….              ……………………..               ………………………….

……………………….              ……………………..               ………………………….

5. Cho hình H gồm hai hình chữ nhật AB có kích thức như hình vẽ.

Tính diện tích:

Đề 7 Đề kiểm tra Học Kỳ II Toán 3

a) Hình A

b) Hình B

c) Hình H

Khoanh tròn vào chữ đặt trước kết quả đúng:

a) A. diện tích hình A = 22cm^{2}          B. diện tích hình A = 30cm^{2}.

b) A. diện tích hình B = 28cm^{2}          B. diện tích hình B = 48cm^{2}.

c) A. diện tích hình H = 50cm^{2}           B. diện tích hình H = 78cm^{2}.

6. Đội I trồng cây trong 3 ngày, mỗi ngày trồng được 1425 cây. Đội II trồng cây trong 4 ngày, mỗi ngày trồng được 1240 cây. Hỏi đội nào trồng được nhiều cây hơn.

Xem thêm  Luyện tập bảng chia 6 – Bài tập Toán 3

Khoanh tròn vào chữ đặt trước cách tính có kết quả đúng:

A. Vì 1425 > 1240, nên đội I trồng được nhiều cây hơn.

B. 1425 x 3 = 4275 (cây); 1240 x 4 = 4960 (cây)

Vì 4690 > 4275, nên đội II trồng được nhiều cây hơn.

Thấy bài viết hay hãy đánh giá làm động lực cho chúng tôi bạn nhé

Chọn số sao muốn đánh giá

Xếp hạng trung bình / 5. Số lượng đánh giá:

Chưa có đánh giá nào cho bài viết. Bạn hãy đánh giá để làm người đánh giá đầu tiên cho bài viết này

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.