Đề số 8 – Đề kiểm tra Kỳ II Toán lớp 3

()

Đang tải…

1. Số liền sau của 4279 là:

a) 4278                   b)  4269                    c) 4280               d) 4289.

2. Trong các số: 5864; 8654; 8564; 6845. Số lớn nhất là:

a) 5864                   b)   8654                   c) 8564                 d) 8010.

3. Kết quả của phép tính 40 050 : 5 là:

a) 810                      b)  801                        c) 81

4. Số lớn nhất trong các số dưới đây là:

a) 64 507                 b)  65 704                  c) 67 054

5. Số bé nhất trong các số dưới đây là:

a) 45 760                b)  54 670                   c) 46 750

6. Dãy số được sắp xếp đúng:

– Theo thứ tự từ bé đến lớn:

a) 65 798; 68 975; 59 876; 69 875.

b) 59 876; 65 798; 68 975; 69 875.

– Theo thứ tự từ lớn đến bé:

a) 54 302; 54 032; 45 320; 42 305.

b) 45 320; 54 302; 54 203; 42 305.

7. Dựa vào hình vẽ, so sánh diện tích hình c/l và hình <2?

Xem thêm  Đề kiểm tra giữa học kỳ I Toán 3 – Đề số 13

Đề 8 Đề kiểm tra Học Kỳ II Toán 3

Diện tích hình A = diện tích hình B.

Diện tích hình > diện tích hình B.

Diện tích hình < diện tích hình B.

1. Nối dấu (*) của bảng sau với kết quả của nó trong ô kết quả bên dưới:

2. Tìm x:

a) x : 2 = 2403                       b) x × 3 = 6963                     c) 6880 : x = 8

…………………..                        ……………………                       ………………….

…………………..                        ……………………                       ………………….

3. Một tấm bìa hình chữ nhật có chiều dài 16cm, chiều rộng bằng chiều dài. Tính diện tích tấm bìa đó.

Đánh dấu (x) vào chỗ ….. cách tính có kết quả đúng:

A. 16 : 4 = 4 (cm) …..              16 + 8 = 24 (cm^{2}) …..

B. 16 : 4 = 4 (cm) …..              16 + 8 = 64 (cm^{2}) …..

C. 16 : 4 = 4 (cm) …..               16 x 4 = 64 (cm^{2}) …..

Thấy bài viết hay hãy đánh giá làm động lực cho chúng tôi bạn nhé

Chọn số sao muốn đánh giá

Xếp hạng trung bình / 5. Số lượng đánh giá:

Chưa có đánh giá nào cho bài viết. Bạn hãy đánh giá để làm người đánh giá đầu tiên cho bài viết này

Xem thêm  Phép cộng các số trong phạm vi 100 000 – Toán lớp 3

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.