Đề số 9 – Đề kiểm tra Kỳ II Toán lớp 3

()

Đang tải…

1. Số lớn nhất trong các số sau: 54 893; 53 999; 54 939; 54 993 là số nào?

….. 54 893                      …..  54 939              ….. 53 999                ….. 54 993.

2. 4m 8cm = …………. cm

Số thích hợp viết vào chỗ chấm là:

….. 48                   ….. 408                    ….. 480                      ….. 4008.

3. Số liền sau của số 72 809 là:

….. 72 808            ….. 72 810                ….. 72 806                ….. 72 812.

4. Đồng hồ chỉ mấy giờ? (ghi vào chỗ trống)

Đề 9 Đề kiểm tra Học Kỳ II Toán 3

5. Đúng ghi Đ; sai ghi s vào chỗ trống:

Hình chữ nhật có chiều dài 16cm, chiều rộng là 10cm, thì có:

– Chu vi là : 160cm. …..

– Diện tích là: 160cm^{2}. …..

1. Điền dấu <, >, = thích hợp vào chỗ trống:

529 ….. 89 520                              4500 + 300 ….. 4800

2. Đặt tính rồi tính:

a) 63 456 + 21 817                          b) 97 261 – 23 819

Xem thêm  Luyện tập trang 17 Sách giáo khoa -Toán lớp 3

………………………..                           ………………………..

………………………..                           ………………………..

………………………..                           ………………………..

c) 17 102 x 5                                     d) y : 5 = 5115

………………………..                           ………………………..

………………………..                           ………………………..

………………………..                           ………………………..

3. Tìm y:

y : 5 = 5115

………………………..

………………………..

4. Bạn An mua 5 gói kẹo cùng loại phải trả 45 000 đồng. Hỏi bạn mua 7 gói kẹo như thế thì phải trả bao nhiêu tiền?

Bài giải

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

5. Tính diện tích phần in đậm?

Đề 9 Đề kiểm tra Học Kỳ II Toán 3

Bài giải

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Thấy bài viết hay hãy đánh giá làm động lực cho chúng tôi bạn nhé

Chọn số sao muốn đánh giá

Xếp hạng trung bình / 5. Số lượng đánh giá:

Chưa có đánh giá nào cho bài viết. Bạn hãy đánh giá để làm người đánh giá đầu tiên cho bài viết này

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.