Ma trận Đề kiểm tra học kỳ II Toán lớp 3 theo thông tư 22 và Đề minh họa

()

Đang tải…

MA TRẬN NỘI DUNG ĐỀ KIỂM TRA MÔN TOÁN HỌC KÌ II LỚP 3

NĂM HỌC 2017-  2018

 

 

ĐỀ MINH HỌA:

 

Câu 1: (1,0 điểm). Khoanh vào trước câu trả lời đúng: (Mức 1)

a) Số liền sau của 42 099 là:

A. 42 100              B. 42 098              C. 43 099                 D. 43 100

b) Số lớn nhất trong các số: 8 576 ; 8 756 ; 8 765 ; 8 675 là:

A. 8 576                B. 8 756                 C. 8 765                   D. 8 675

c) 1 giờ 15 phút = … phút

A. 115 phút           B. 615 phút             C. 65 phút                D. 75 phút

d) Ngày 28 tháng 4 là thứ sáu. Ngày 4 tháng 5 là thứ mấy?

A. Thứ tư              B. Thứ năm            C. Thứ bảy               D. Chủ nhật

Câu 2: (1,0 điểm). Điền dấu:  > < =      (Mức 1)     

a) 76 635 … 76 653

b) 18 536 … 17 698

c) 47 526 … 47 520 + 6

d) 92 569 … 92 500 + 70

Câu 3: (1,0 điểm). Hình chữ nhật ABCD có chiều dài 6 cm, chiều rộng 4 cm. (Mức 2)

a) Diện tích của hình chữ nhật là:

A. 24 cm^{2}               B. 24 cm                 C. 20 cm^{2}                  D. 20 cm

Xem thêm  Tự kiểm tra giữa học kì II – Bài tập Toán 3

b) Chu vi của hình chữ nhật là:

A. 10 cm               B. 20cm                 C. 24 cm^{2}                 D. 24 cm

Câu 4: (1,0 điểm). 12m7dm = … dm. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là: (Mức 1)

A. 1 207 dm         B. 127 dm               C. 1 270 dm             D. 1 027 dm   

Câu 5: (2,0 điểm). Đặt tính rồi tính: (Mức 2)

27 684 + 11 023      b) 84 695 – 2 367       c) 1 041 x 7            d) 24 672 : 6

 ……………………………………………………………………………..

 ……………………………………………………………………………..

 ……………………………………………………………………………..

 ……………………………………………………………………………..

Câu 6: (1,0 điểm).Tính giá trị của biểu thức:   (Mức 2)      

 a) 229 + 126 × 3 = …………………          

                            = …………………                           

b) (9 759 – 7 428) × 2 = …………………….           

                            = …………………                           

Câu 7: (1,0 điểm). Tìm X: (Mức 2)

   a). X × 6 = 2 412                                         b). X : 3 = 1 824

            …………………………….                      …………………………………

            …………………………….                      …………………………………

Câu 8: (2,0 điểm).    (Mức 3)  

  Một người đi ô tô trong 2 giờ đi được 82 km. Hỏi trong 5 giờ người đó đi ô tô đi được bao nhiêu kí- lô- mét?

Xem thêm  Lập số tự nhiên và tính tổng dãy số Toán lớp 3

Bài Giải

 ……………………………………………………………………………..

 ……………………………………………………………………………..

 ……………………………………………………………………………..

 ……………………………………………………………………………..

 

HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ CHẤM ĐIỂM KIỂM TRA HỌC KÌ II

MÔN: TOÁN- LỚP 3  –  NĂM HỌC: 2017- 2018

 

Câu 1: (1,0 điểm). Khoanh đúng mỗi câu được 0,25 điểm.

     a). A           b). C           c). D           d). B

Câu 2: (1,0 điểm). Điền đúng kết quả mỗi dòng được 0,25 điểm.

a) 76 635 < 76 653              (0,25 điểm).

b) 18 536 > 17 698              (0,25 điểm).

c) 47 526 =  47 520 + 6       (0,25 điểm).

d) 92 569 <  92 500 + 70     (0,25 điểm).

Câu 3: (1,0 điểm). Khoanh đúng mỗi câu được 0,5 điểm.

a) Diện tích của hình chữ nhật là: A. 24cm^{2}   (0,5 điểm).            

b) Chu vi của hình chữ nhật là:    B. 20cm     (0,5 điểm).

Câu 4: (1,0 điểm). Khoanh đúng câu  B. 127 dm.            

Câu 5: (2,0 điểm).

– Đặt tính và tính đúng kết quả mỗi bài được 0,5 điểm; thiếu dấu gạch ngang 2 bài trừ 0,25 điểm.

– Sắp đúng phép tính, sai kết quả, mỗi bài được 0,25 điểm.

  Kết quả đúng:

a) 38 707                b) 82 328             c) 7 287                  d) 4 112 

Câu 6: (1,0 điểm). Tính đúng mỗi bước tính được 0,5 điểm.

 a). 229 + 126 x 3 = 229 + 378             (0,25 điểm).

Xem thêm  Đề số 13 – Ôn tập kiểm tra giữa HK1 Toán 3

                             =  607                       (0,25 điểm).   

b). (9 759 – 7 428) x 2 = 2 331 x 2        (0,25 điểm).

                                    = 4 662              (0,25 điểm).

Câu 7: (1,0 điểm). Tìm X: Tính đúng mỗi câu được 0,5 điểm; mỗi bước tính đúng 0,25 điểm.

a). X  6 = 2 412

           X = 2 412 : 6     (0,25 điểm).

           X = 402             (0,25 điểm).

b). X : 3 = 1 824

           X = 1 824 x 3     (0,25 điểm).

           X = 5 472           (0,25 điểm).  

Câu 8: (2,0 điểm).                                  

Bài giải:

Trong 1 giờ người đi ô tô đi được là: (0,25 điểm).

      82 : 2 = 41 (km).                          (0,75 điểm).

Trong 5 giờ người đi ô tô đi được là: (0,25 điểm).

     41 x 5 = 205 (km).                       (0,5 điểm).

                                                  Đáp số: 205 km.   (0,25 điểm).

Lưu ý: Học sinh có câu lời văn khác đúng vẫn được 0,25 điểm.

– Ví dụ: Quãng đường người đó đi ô tô trong 1 giờ là.

              Người đó đi ô tô trong 1 giờ được là.

* Cách làm tròn điểm toàn bài kiểm tra sau khi chấm được tính như sau:

– Ví dụ:  8,25 làm tròn thành 8,0.

               8,5 hoặc 8,75 làm tròn thành 9,0.

Thấy bài viết hay hãy đánh giá làm động lực cho chúng tôi bạn nhé

Chọn số sao muốn đánh giá

Xếp hạng trung bình / 5. Số lượng đánh giá:

Chưa có đánh giá nào cho bài viết. Bạn hãy đánh giá để làm người đánh giá đầu tiên cho bài viết này

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.