Tiết 140. Đơn vị đo diện tích xăng – ti – mét vuông

()

Đang tải…

Sách bài tập toán 3 tập 2

1. Viết (theo mẫu) :

Sách bài tập toán 3 tập 2

2. Viết số đo diện tích vào chỗ chấm:

3. Tính:

a) 47 cm² + 28 cm² = …… b) 15cm² × 3 = …….
c) 47 cm² – 28 cm² = …… d) 15cm² : 3 = …….

4. Giải bài toán theo tóm tắt:

3 tờ bìa : 450cm² 

2 tờ bìa : ….. cm² 

Bài giải

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

Đáp án 

1. 

2. 

12cm² ; 11cm² ; 12 cm².

3. 

a) 75cm² b) 45cm² c) 19cm² d) 5cm².

4. 

Diện tích một tờ bìa : 450 : 3 = 150 (cm²).

Diện tích hai tờ bìa : 150 × 2 = 300 (cm²).

Đáp số : 300cm²

Thấy bài viết hay hãy đánh giá làm động lực cho chúng tôi bạn nhé

Chọn số sao muốn đánh giá

Xếp hạng trung bình / 5. Số lượng đánh giá:

Chưa có đánh giá nào cho bài viết. Bạn hãy đánh giá để làm người đánh giá đầu tiên cho bài viết này

Xem thêm  Hướng dẫn cảm thụ văn học bài Lừa và ngựa – Tiếng việt 3.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.