Tiết 141. Diện tích hình chữ nhật – Sách Bài tập Toán 3

()

Đang tải…

Diện tích hình chữ nhật toán 3

1. Viết tiếp vào chỗ chấm:

Muốn tính diện tích hình chữ nhật ta lấy ………………………………….

………………………………………………………………………………………………..

2. Viết vào ô trống (theo mẫu) :

Tính diện tích chu và chu vi hình chữ nhật:

Diện tích hình chữ nhật toán 3

3. Tính diện tích một chiếc nhãn vở hình chữ nhật có chiều dài và chiều rộng 6cm.

Bài giải

………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..

4. Diện tích hình chữ nhật có độ dài các cạnh là 7cm và 2dm.

Bài giải

………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..

5. Đúng ghi Đ; sai ghi S (ghi vào chỗ chấm).

Một hình chữ nhật có độ dài các cạnh là:

  • Diện tích hình chữ nhật là:

a) 16cm²           ……

b) 160cm²        ……

  • Chu vi hình chữ nhật là:

a) 20cm            …….

b) 56cm            …….

Đáp án 

1. Muốn tính diện tích hình chữ nhật ta lấy chiều dài nhân với chiều rộng (cùng một đơn vị đo).

2.

 

3. Diện tích chiếc nhãn vở đó là:

8 × 6 = 48 (cm²).

Đáp số: 48cm².

4. Đổi 2dm = 20cm.

Diện tích hình chữ nhật đó: 7 × 20 = 140 (cm²).

Đáp số: 140 cm².

5. 

a) S  b) Đ c) S d) Đ.

Thấy bài viết hay hãy đánh giá làm động lực cho chúng tôi bạn nhé

Chọn số sao muốn đánh giá

Xếp hạng trung bình / 5. Số lượng đánh giá:

Xem thêm  Tiết 81. Tính giá trị của biểu thức (tiếp) – Sách Bài tập toán 3

Chưa có đánh giá nào cho bài viết. Bạn hãy đánh giá để làm người đánh giá đầu tiên cho bài viết này

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.