Tiết 142. Luyện tập – Sách Bài tập Toán 3 tập 2

()

Đang tải…

Luyện tập toán lớp 3

1. Tính diện tích và chu vi hình chữ nhật có độ dài các cạnh là 9cm và 3dm.

Bài giải

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

2. Hình H gồm hình chữ nhật ABCD và hình chữ nhật MNPQ.

a) Đo độ dài các cạch AB, BC, NP, QP.

b) Tính diện tích hình chữ nhật ABCD, MNPQ.

c) Tính diện tích hình H.

Luyện tập toán lớp 3

Bài giải

a) AB = ……… BC = ……… NP = ……… QP = ………

b) …………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

c) ……………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………

Đáp số : b) ………………………………..

                  c) ………………………………..

3. Đúng ghi Đ; sai ghi S :

Một hình chữ nhật có chiều dài 15cm, chiều rộng bằng 1/3 chiều dài. Diện tích hình chữ nhật đó là:

a) 45cm²              …..

b) 75cm²              …..

Đáp án 

Đổi 3dm = 30cm

Diện tích hình chữ nhật là:

30 × 9 = 270 (cm²)

Chu vi hình chữ nhật đó: 

(30 + 9) × 2 = 78 (cm).

Đáp án: 270cm² và 78cm.

2. 

a) AB = 3cm ;     BC = 2cm NP = 2cm QP = 9cm

b) Diện tích hình chữ nhật ABCD là: 3 × 2 = 6 (cm²).

Diện tích hình chữ nhật là MNPQ là: 2 × 9 = 18 (cm²).

c) Diện tích hình H là:

6 + 18 = 24 (cm²).

Đáp số: b) 6cm² và 18cm²

c) 24 cm².

3. a) S                                    b) Đ

 

Thấy bài viết hay hãy đánh giá làm động lực cho chúng tôi bạn nhé

Xem thêm  Bài toán tăng và giảm một số lần và so sánh hai số phần 1 – toán nâng cao lớp 3

Chọn số sao muốn đánh giá

Xếp hạng trung bình / 5. Số lượng đánh giá:

Chưa có đánh giá nào cho bài viết. Bạn hãy đánh giá để làm người đánh giá đầu tiên cho bài viết này

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.