Tiết 144. Luyện tập – Sách Bài tập Toán 3 tập 2

()

Đang tải…

Tiết 144 sách bài tập toán 3

1. Tính diện tích và chu vi hình vuông có cạnh 7cm.

Bài giải

………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………..

2. * Tính rồi điền kết quả vào ô trống:

 

* Điền từ “bằng” ; “lớn hơn” ; “bé hơn” thích hợp vào chỗ chấm:

a) Chu vi hình vuông 1 ……………… chu vi hình chữ nhật 1. 

Diện tích hình vuông 1 ……………… diện tích hình chữ nhật 1.

b) Chu vi hình vuông 2 ……………… chu vi hình chữ nhật 2. 

Diện tích hình vuông 2 ……………… diện tích hình chữ nhật 2.

3. Điền số đo thích hợp vào ô trống:

4. Đúng ghi Đ; sai ghi S:

Chu vi hình vuông là 28cm. Diện tích hình vuông đó là:

a) 14 cm²            …….

b) 49 cm²            …….

Đáp án

1.

Diện tích hình vuông đó là:

7 × 7 = 49 (cm²).

Chu vi hình vuông đó là:

7 × 4 = 28 (cm).

Đáp số: 49 cm² và 28 cm

2.

a) bằng ; lớn hơn ;

b) bằng ; lớn hơn.

3. 

4. a) S 

b) Đ.

 

Thấy bài viết hay hãy đánh giá làm động lực cho chúng tôi bạn nhé

Chọn số sao muốn đánh giá

Xếp hạng trung bình / 5. Số lượng đánh giá:

Chưa có đánh giá nào cho bài viết. Bạn hãy đánh giá để làm người đánh giá đầu tiên cho bài viết này

Xem thêm  Tiết 79. Tính giá trị biểu thức (tiếp) – Sách Bài tập Toán 3

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.