Tiết 145 – Phép cộng các số trong phạm vi 100 000

()

Đang tải…

Hướng dẫn giải sách bài tập toán 3

1. Đặt tính rồi tính:

42718 + 21827  56092 + 7053 53408 + 642
…………………….. …………………….. ……………………..
…………………….. …………………….. ……………………..
…………………….. …………………….. ……………………..

2. Tìm x:

a) x – 18081 = 3817 + 729  b) x – 27013 = 1023 × 4 
……………………………………. …………………………………….
……………………………………. …………………………………….
……………………………………. …………………………………….

3. Tháng trước cửa hàng bán được 10 150kg gạo, tháng sau cửa hàng bán được nhiều hơn tháng trước là 1050kg gạo. Hỏi cả hai tháng cửa hàng bán được bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

Bài giải

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

4. a) Viết số bé nhất có năm chữ số: ……………..

b) Viết số lớn nhất có bốn chữ số : ………………

c) Tính tổng của hai số đó :

……………………………………………………………………………………………….

5. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Điền vào chỗ chấm : 30 km 30m + 350m = ……….. m

A. 3380  B. 33 800 C. 30 380 D. 33080

Đáp án 

1. Học sinh tự giải.

2. 

Số tiền mẹ mua thịt, cá và rau là:

45 500 + 25 000 + 7500 = 78000 (đồng)

Đáp số: 78000 đồng.

3. 

Số cà phê mà kho thứ hai chứa là: 4050 × 2 = 8100 (kg).

Số cà phê mà hai kho chứa là:

4050 + 8100 = 12 150 (kg).

Đáp số: 12 150kg cà phê.

4. a) 10234 ; 

b) 9876 ;

c) 20110.

 

Thấy bài viết hay hãy đánh giá làm động lực cho chúng tôi bạn nhé

Chọn số sao muốn đánh giá

Xem thêm  Đề kiểm tra cuối tuần 24 Toán lớp 3

Xếp hạng trung bình / 5. Số lượng đánh giá:

Chưa có đánh giá nào cho bài viết. Bạn hãy đánh giá để làm người đánh giá đầu tiên cho bài viết này

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.