Tiết 146. Luyện tập – Sách Bài tập Toán 3 tập 2

()

Đang tải…

Tiết 146 sách bài tập toán 3

1. Đặt tính rồi tính:

31279 + 29426 56456 + 4244 19725 + 235
…………………… …………………… ……………………
…………………… …………………… ……………………
…………………… …………………… ……………………
23124 + 31008 + 17259 24219 + 1308 + 919 
…………………………………… ……………………………………
…………………………………… ……………………………………
…………………………………… ……………………………………
…………………………………… ……………………………………

2. Mẹ mua thịt hết 45 500 đồng, mua cá hết 25000 đồng, mua rau hết 7500 đồng. Hỏi mẹ mua thịt, cá và rau hết tất cả bao nhiêu tiền?

Bài giải

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

3. Kho thứ nhất chứa 4050kg cà phê, kho thứ hai chứa số cà phê nhiều gấp đôi kho thứ nhất. Hỏi cả hai kho chứa bao nhiêu ki-lô-gam cà phê?

Bài giải

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

4. a) Viết số bé nhất có năm chữ số khác nhau: ………………..

b) Viết số lớn nhất có bốn chữ số khác nhau:………………..

c) Tính tổng của hai số đó:

……………………………………………………………………………………………

Đáp án 

1. Học sinh tự giải

2. Số tiền mẹ mua thịt, cá và rau là:

45 500 + 25 000 + 7500 = 78 000 (đồng).

Đáp số: 78000 đồng.

3. Số cà phê mà kho thứ hai chứa là:

4050 × 2 = 8100 (kg).

Số cà phê hai kho chứa là:

4050 + 8100 = 12 150 (kg).

Đáp số:  12 150 cà phê.

4. 

a) 10234 ;                      b) 9876                       c) 20110.

 

Thấy bài viết hay hãy đánh giá làm động lực cho chúng tôi bạn nhé

Xem thêm  Luyện tập chung tiền Việt Nam – Bài tập Toán 3

Chọn số sao muốn đánh giá

Xếp hạng trung bình / 5. Số lượng đánh giá:

Chưa có đánh giá nào cho bài viết. Bạn hãy đánh giá để làm người đánh giá đầu tiên cho bài viết này

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.