Tiết 147. Phép trừ các số có trong phạm vi 10 000

()

Đang tải…

Đáp án sách bài tập toán 3 tập 2

1. Đặt tính rồi tính.

71563 – 42047  53671 – 2928  10234 – 506 
…………………… …………………… ……………………
…………………… …………………… ……………………
…………………… …………………… ……………………

2. Tìm x:

a) x + 13579 = 40670 + 2010 b) 17539 – x = 10530 – 2070
………………………………………….. …………………………………………..
………………………………………….. …………………………………………..
………………………………………….. …………………………………………..

3. Một kho chứa 12 500kg gạo. Từ kho đó người ta lấy ra 3 lần, mỗi lần 1050kg gạo. Hỏi trong kho đó còn lại bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

Bài giải

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

4. a) Viết số bé nhất có năm chữ số khác nhau: ………………

b) Viết số lớn nhất có ba chữ số khác nhau       : ………………

c) Tính hiệu của hai số đó:

…………………………………………………………………………………………………….

5. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Điền vào chỗ chấm:

20km 10km – 5km 50km = …………… m

A. 15500 B. 15960 C. 14960  D. 1496

Đáp án

1. Học sinh tự giải

2. 

a) x + 13579 = 40 670 + 2010 b) 17539 – x = 10530 – 2070 
x + 13579 = 42 680  17539 – x = 8460
x = 42680 – 13579 x = 17 539 – 8460 
x = 29 101  x = 9079

3.

Số gạo người ta đã lấy ra :

2050 × 3 = 6150 (kg).

Số gạo trong kho còn lại :

12 500 − 6150 = 6350 (kg).

Đáp số : 6350kg gạo.

4. 

a) 10 234 ;  b) 987 ;  c) 9247.

5.  C

Thấy bài viết hay hãy đánh giá làm động lực cho chúng tôi bạn nhé

Chọn số sao muốn đánh giá

Xem thêm  Chia số có năm chữ số cho số có một chữ số – Toán lớp 3

Xếp hạng trung bình / 5. Số lượng đánh giá:

Chưa có đánh giá nào cho bài viết. Bạn hãy đánh giá để làm người đánh giá đầu tiên cho bài viết này

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.