Tiết 149. Luyện tập – Sách Bài tập Toán 3 tập 2

()

Đang tải…

Luyện tập bài tập toán 3

1. Tính nhẩm rồi ghi kết quả vào ô trống:

Luyện tập bài tập toán 3

2. Tính nhẩm :

a) 30000 + 20000 = ………… b) 50000 + 40000 = …………
50000 – 20000 = ………… 90000 – 40000 = …………
50000 – 30000 = ………… 90000 – 5000 = …………

3. Tính:

a) 37285 + 18091 = ………… b) 9283 + 807 = …………
45376  + 37285 = ………… 10090 – 9283 = …………
45376 – 18091 = ………… 10090 – 807 = …………

4. Trong hai đợt thu hoạch cà phê, nông trường đã thu hoạch được 15 270kg và 18050kg cà phê. Sau đó người ta đã bán 19 150kg cà phê. Hỏi nông trường còn lại bao nhiêu ki-lô-gam cà phê?

Bài giải

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

5. Điền chữ số thích hợp vào dấu * :

Đáp án

1. 

2. 

a) 50000 ; 30000 ; 20000 b) 90000 ; 50000 ; 40000.

3. 

a) 55 376 ; 8091 ; 27 285 c) 10090 ; 807 ; 9283

4. Số cà phê nông trường thu hoạch được là:

15270 + 18 050 = 33320 (kg).

Số cà phê nông trường còn lại là:

33320 – 19150 = 14170 (kg)

Đáp số: 14170 kg cà phê.

5. 

Thấy bài viết hay hãy đánh giá làm động lực cho chúng tôi bạn nhé

Chọn số sao muốn đánh giá

Xếp hạng trung bình / 5. Số lượng đánh giá:

Chưa có đánh giá nào cho bài viết. Bạn hãy đánh giá để làm người đánh giá đầu tiên cho bài viết này

Xem thêm  Giáo án tuần 10 lớp 3 – Tài liệu học tập – giaotrinhtuhoc.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.