Tiết 150. Luyện tập chung – Sách Bài tập Toán 3 tập 2

()

Đang tải…

Đáp án sách bài tặp toán 3 tập 2

1. Tính :

a) 1 + 2 + 3  c) 10000 + 20000 + 30000
= …………. = …… = ……………………………….. = ………
b) 1 + (2 + 3)  d) 10000 + (20000 + 30000) 
= …………. = …… = ……………………………….. = ………

2. Tính:

a) 7 – 3 – 2  c) 70000 – 30000 – 20000
= …………. = …… = ……………………………….. = ………
b) 7 – (3 + 2) d) 90000 – (60000 – 10000) 
= …………. = …… = ……………………………….. = ………

3. Tính:

a) 9 – 6 + 1  c) 90000 – 60000 + 10000 
= …………. = …… = ……………………………….. = ………
b) 9 – (6 –  1)  d) 90000 – (60000 – 10000 )
= …………. = …… = ……………………………….. = ………

4. Một trại nuôi gà trong đó có 13500 con gà; số gà mái nhiều hơn số gà trống là 6500 con. Hỏi trại đó nuôi tất cả bao nhiêu con gà?

Bài giải

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

5. Giải bài toán theo tóm tắt:

4 bút : 6000 đồng 

6 bút : …… đồng 

Bài giải

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

Đáp án

1. Học sinh tự giải

2. 

a)7 − 3 − 2 = 4 − 2 = 2 ;

b) 7 − (3 + 2) = 7 − 5 = 2 ;

c) 70 000 − 30 000 − 20 000 = 40 000 − 20 000 = 20 000 ;

d) 70 000 − (30 000 + 20 000) = 70 000 − 50 000 = 20 000.

3. 

a) 9 − 6 + 1 = 3 + 1 = 4 ;

b) 9 − (6 − 1) = 9 − 5 = 4 ;

c) 90 000 − 60 000 + 10 000 = 30 000 + 10 000 = 40 000 ;

d) 90 000 − (60 000 − 10 000) = 90 000 − 50 000 = 40 000.

4. 

Số gà trống của trại đó : 13 500 − 6500 = 7000 (con).

Xem thêm  Bảng chia 8 – Bài tập Toán 3

Số gà của trại đó có tất cả là : 13 500 + 7000 = 20 500 (con).

Đáp số : 20 500 con gà.

5.

Số tiền của một cây bút : 6000 : 4 = 1500 (đồng).

Số tiền của 6 cây bút : 1500 × 6 = 9000 (đồng).

Đáp số : 9000 đồng.

Thấy bài viết hay hãy đánh giá làm động lực cho chúng tôi bạn nhé

Chọn số sao muốn đánh giá

Xếp hạng trung bình / 5. Số lượng đánh giá:

Chưa có đánh giá nào cho bài viết. Bạn hãy đánh giá để làm người đánh giá đầu tiên cho bài viết này

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.