Tiết 151. Nhân một số có năm chữ số với số có một chữ số

()

Đang tải…

Bài tập toán 3 tập 2

1. Đặt tính rồi tính:

12416 × 3  20315 × 4  16012 × 5
………………. ………………. ……………….
………………. ………………. ……………….
………………. ………………. ……………….

2. Điền số thích hợp vào ô trống:

Bài tập toán 3 tập 2

3. Trong kho có 10500kg gạo nếp và có số gạo tẻ gấp 3 lần số gạo nếp. Hỏi trong kho có số gạo tẻ nhiều hơn số gạo nếp bao nhiêu ki-lô-gam?

Bài giải

………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..

4. Trại chăn nuôi gà có 13 0505 con gà trống và có số gà mái gấp 4 lần số gà trống. Hỏi trại đó có tất cả bao nhiêu con gà ?

5. Điền chữ số thích hợp vào ô trống:

Đáp án

1. 37248 ; 81260 ; 80 060.

2. a) 20 406 ;                           b) 61218 ;                            c) 20406 ; 61218.

3.

Số gạo tẻ trong kho có là: 10 500 × 3 = 31 500 (kg).

Số gạo tẻ nhiều hơn số gạo nếp: 31 500 – 10 500 = 21 000 (kg).

Đáp số: 21 000 kg gạo tẻ.

4. 

Số gà mái của trại đó có là : 13 050 × 4 = 52 200 (con).

Số gà của trại chăn nuôi đó có tất cả là : 13 050 + 52 200 = 65 250 (con).

Đáp số : 65 250 con gà.

5. 

Thấy bài viết hay hãy đánh giá làm động lực cho chúng tôi bạn nhé

Xem thêm  Đề kiểm tra cuối tuần 24 Toán lớp 3

Chọn số sao muốn đánh giá

Xếp hạng trung bình / 5. Số lượng đánh giá:

Chưa có đánh giá nào cho bài viết. Bạn hãy đánh giá để làm người đánh giá đầu tiên cho bài viết này

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.