Tiết 152. Luyện tập – Sách Bài tập Toán 3 tập 2

()

Đang tải…

Hướng dẫn giải sách bài tập toán 3 tập 2

1. Tính giá trị của biểu thức:

a) 13075 + 11305 × 6  = ………………………….

                                     = ………………………….

b) 96330 – 10 706 × 4  = ………………………….

                                     = ………………………….

c) 10 709 × 3 × 2          = ………………………….

                                     = ………………………….

d) 10 709 × (3 × 2)       = ………………………….

2. Có 2 tổ xe chở gạo, mỗi tổ có 3 xe, mỗi xe chở 11 500kg gạo. Hỏi cả hai tổ chở bao nhiêu ki-lô-gam gạo? (Giải bằng hai cách)

Cách 1. 

Bài giải

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Cách 2. 

Bài giải

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

3. Điền chữ số thích hợp vào ô trống:

Đáp số

1.

a) 80905 ;                            b) 53506 ;                                   c) 64254 ;

d) 10709 × 6 = 64254.

2.

Cách 1 :

Số xe của cả 2 tổ có là : 2 × 3 = 6 (xe).

Số gạo cả 2 tổ chở được là : 6 × 11 500 = 69 000 (kg).

Đáp số : 69 000kg gạo.

Cách 2 :

Số gạo 1 tổ chở được là : 11 500 × 3 = 34 500 (kg).

Xem thêm  Lesson 3 – Unit 20 Where’s Sa Pa? trang 68,69 Sách Giáo Khoa Tiếng Anh lớp 3

Số gạo cả 2 tổ chở được : 34 500 × 2 = 69 000 (kg).

Đáp số : 69 000kg gạo.

3.

 Hướng dẫn giải sách bài tập toán 3 tập 2

Thấy bài viết hay hãy đánh giá làm động lực cho chúng tôi bạn nhé

Chọn số sao muốn đánh giá

Xếp hạng trung bình / 5. Số lượng đánh giá:

Chưa có đánh giá nào cho bài viết. Bạn hãy đánh giá để làm người đánh giá đầu tiên cho bài viết này

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.