Tiết 153. Chia số có năm chữ số cho số có một chữ số.

()

Đang tải…

Đáp án sách bài tập toán 3 tập 2

1. Đặt tính rồi tính:

27684 : 4 30560 : 5  42906 : 6 
………………………….. ………………………….. …………………………..
………………………….. ………………………….. …………………………..
………………………….. ………………………….. …………………………..
………………………….. ………………………….. …………………………..
………………………….. ………………………….. …………………………..

2. Trong kho có 30 750kg ngô, đã lấy đi 1/6 số ngô đó. Hỏi trong kho còn lại bao nhiêu ki-lô-gam ngô?

Bài giải

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

3. Viết kết quả phép tính vào ô trống (theo mẫu):

Đáp án sách bài tập toán 3 tập 2

4. Đúng ghi Đ; sai ghi S:

a) 3215 + 12345 : 5 

= 15560 : 5 

= 3112                       ……….

b) 3215 + 12345 : 5

= 3215 + 2469 

= 5684                      ………..

Đáp án

1. Học sinh tự giải

2. Số ngô đã lấy đi: 30 750 : 6 = 5125 (kg).

Số ngô trong kho còn lại là: 

30 750 – 5125 = 25 625 kg ngô.

3.

 

4. a) S;                                             b) Đ.

 

Thấy bài viết hay hãy đánh giá làm động lực cho chúng tôi bạn nhé

Chọn số sao muốn đánh giá

Xếp hạng trung bình / 5. Số lượng đánh giá:

Chưa có đánh giá nào cho bài viết. Bạn hãy đánh giá để làm người đánh giá đầu tiên cho bài viết này

Xem thêm  Luyện tập nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số (tiếp theo) – Bài tập Toán 3

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.