Tiết 154. Chia số có năm chữ số cho số có một chữ số (tiếp)

()

Đang tải…

Tiết 154 sách bài tập toán 3

1. Đặt tính rồi tính

15728 : 3  30095 : 4  21967 : 5 
………………………. ………………………. ……………………….
………………………. ………………………. ……………………….
………………………. ………………………. ……………………….
………………………. ………………………. ……………………….
………………………. ………………………. ……………………….

2. Cứ 6 cái cốc được xếp vào một cái hộp. Hỏi nếu có 12345 cái cốc thì được xếp vào nhiều nhất bao nhiêu cái hộp và còn thừa mấy cái cốc?

Bài giải

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

3. Thực hiện phép chia chấm. Trong phép chia có dư:

a) Số dư ………………. số chia

b) Số bị chia bằng thương …………… số chia rồi …………… số dư.

Đáp án 

1. Học sinh tự giải

2. Số hộp cần để xếp 12345 cái cốc: 12345 : 6 = 2057 (dư 3 cái cốc).

Vậy 12345 cái cốc thì được xếp vào 2057 cái hộp và còn thừa 3 cái cốc.

3. 

Tiết 154 sách bài tập toán 3

4. 

a) Số dư nhỏ hơn số chia.

b) Số bị chia bằng thương nhân với số chia rồi cộng với số dư.

Thấy bài viết hay hãy đánh giá làm động lực cho chúng tôi bạn nhé

Chọn số sao muốn đánh giá

Xếp hạng trung bình / 5. Số lượng đánh giá:

Chưa có đánh giá nào cho bài viết. Bạn hãy đánh giá để làm người đánh giá đầu tiên cho bài viết này

Xem thêm  Đề kiểm tra học kỳ II Toán lớp 3 – Đề số 8

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.