Tiết 155. Luyện tập – Sách Bài tập Toán 3 tập 2

()

Đang tải…

Luyện tập toán lớp 3

1. Đặt tính rồi tính.

12750 : 5  24812 : 3  20123 : 4 
…………………. …………………. ………………….
…………………. …………………. ………………….
…………………. …………………. ………………….
…………………. …………………. ………………….
…………………. …………………. ………………….

2. Mỗi chai chứa 3l nước sạch. Hỏi cần có ít nhất bao nhiêu vỏ chai để chứa hết 12 350l nước sạch?

Bài giải

……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

3. Trong kho có 23450kg gạo. Người ta đã lấy 1/7 số gạo đó. Số gạo lấy ra được đổ vào các túi, mỗi túi 6kg gạo. Hỏi số gạo đó đổ được vào các túi, mỗi túi 6kg gạo. Hỏi số gạo đó đổ được vào nhiều nhất bao nhiêu túi gạo và còn thừa mấy ki-lô-gam gạo?

Bài giải

……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

4. Đúng ghi Đ ; sai ghi S:

a) 20702 : 6 = 345 (dư 2)      ………

b) 20702 : 6 = 3450 (dư 2)   ………

Đáp án

1. Học sinh tự giải.

2. Ta có: 12350 : 3 = 4116 (dư 2).

Vậy để chưa hết 12 350 lít nước sạch thì cần phải có ít nhất 4117 vỏ chai.

3. Số gạo người ta đã lấy ra: 23 450 : 7 = 3350 (kg).

Số gạo đó được đổ vào số túi và còn thừa là: 

3350 : 6 = 558 túi (dư 2).

Vậy số gạo đó được đổ vào nhiều nhất 558 túi và còn thừa 2kg gạo.

4. a) S;

b) Đ.

Thấy bài viết hay hãy đánh giá làm động lực cho chúng tôi bạn nhé

Xem thêm  Ôn về từ chỉ đặc điểm – Giáo án chuyên đề – Lớp 3A – Luyện từ và câu

Chọn số sao muốn đánh giá

Xếp hạng trung bình / 5. Số lượng đánh giá:

Chưa có đánh giá nào cho bài viết. Bạn hãy đánh giá để làm người đánh giá đầu tiên cho bài viết này

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.