Tiết 156. Luyện tập chung – Sách Bài tập Toán 3 tập 2

()

Đang tải…

Luyện tập chung toán lớp 3

1. Tính:

a) 31 057 : 9        = …………………….

b) 3450 × 9 + 7    = …………………….

 = …………………….

2. 

a) Viết số bé nhất có năm chữ số khác nhau: ………………………

b) Tổng của số đó và 7 là:

………………………………………………………………………………………………

Hiệu của số đó  và 7 là: 

………………………………………………………………………………………………

Tích của số đó và 7 là:

………………………………………………………………………………………………

3. May một bộ quần áo hết 3m vải. Hỏi nếu có 250m vải thì may được nhiều nhất bao nhiêu bộ quần áo và còn thừa mấy mét vải?

Bài giải

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

4. Mỗi chuồng nhốt 4 con thỏ. Hỏi cần có ít nhất bao nhiêu cái chuồng để nhốt hết 130 con thỏ?

Bài giải

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Đáp án

1. a) 3450 (dư 7) ;                                   b) 31057.

2. a) 10234 ;                                             b) 10241 ; 10227 ; 71638.

3. Số bộ quần áo may được từ 250m vải : 

250: 3 = 83 (bộ) (dư 1m vải)

Vậy nếu có 250m thì may được nhiều nhất 83 bộ quần áo và còn dư 1m vải.

4. 

Ta có: 130 : 4 = 32 (dư 2).

Vậy nếu có ít nhất 33 cái chuồng để nhốt hết 130 con thỏ. 

Thấy bài viết hay hãy đánh giá làm động lực cho chúng tôi bạn nhé

Xem thêm  Tiết 101. Luyện tập – Sách Bài tập Toán 3 tập 2

Chọn số sao muốn đánh giá

Xếp hạng trung bình / 5. Số lượng đánh giá:

Chưa có đánh giá nào cho bài viết. Bạn hãy đánh giá để làm người đánh giá đầu tiên cho bài viết này

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.