Tiết 157. Bài toán liên quan đến rút về đơn vị (tiếp)

()

Đang tải…

Bài tập toán lớp 3 tập 2

1. Có 30kg gạo được đổ đều vào 6 túi. Hỏi có 40kg thì đổ được vào bao nhiêu túi như thế?

Tóm tắt : Bài giải
30 kg = 6 túi ………………………………………………………………
40 kg = ….. túi? ………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………

2. Có 27l dầu được đổ đều vào 9 chai. Hỏi có 15l dầu thì đổ được vào bao nhiêu chai như thế?

Tóm tắt : Bài giải
………………… ………………………………………………………………
………………… ………………………………………………………………
  ………………………………………………………………
  ………………………………………………………………
  ………………………………………………………………

3. Đúng ghi Đ ; sai ghi S (ghi vào chỗ chấm)

a) 48 : 6 : 2 = 8 : 2  b) 48 : 6 : 2 = 48 : 3 
                      = 4             …….                       = 16                   …….
c) 24 : 3 × 2 = 24 : 6  d) 24 : 3 × 2 = 8 × 2
                      = 4             …….                       = 16                   …….

4. Điền mỗi chữ số 8 ; 7 ; 6 ; 5 vào một ô trống để được phép chia đúng:

Bài tập toán lớp 3 tập 2

Đáp án

1. Số gạo đổ vào 1 túi là: 30 : 6 = 5 (kg).

Số túi cần có để đổ 40 kg gạo là: 

40 : 5 = 8 (túi)

Đáp số: 8 túi gạo.

2.

Tóm tắt

27l : 9 chai

15l : …… chai

Bài giải

Số dầu đổ được trong 1 chai là: 27 : 9 = 3 (l)

Số chai cần để đổ 15 lít dầu là:

Xem thêm  Tiết 67. Bảng chia 9 – Sách Bài tập Toán 3 tập 1

15 : 3 = 5 (chai)

Đáp số: 5 chai dầu.

3. 

a) Đ b) S c) S d) Đ

4.

56 : 7 = 8 ;                      56 : 8 = 7.

Thấy bài viết hay hãy đánh giá làm động lực cho chúng tôi bạn nhé

Chọn số sao muốn đánh giá

Xếp hạng trung bình / 5. Số lượng đánh giá:

Chưa có đánh giá nào cho bài viết. Bạn hãy đánh giá để làm người đánh giá đầu tiên cho bài viết này

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.