Tiết 158. Luyện tập – Sách Bài tập Toán 3 tập 2

()

Đang tải…

Giải bài tập toán 3

1. Có 32 cái bánh được xếp đều vào 8 hộp. Hỏi có 72 cái bánh thì được xếp vào bao nhiêu hộp như thế?

Tóm tắt : Bài giải
………………… ………………………………………………………………
………………… ………………………………………………………………
  ………………………………………………………………
  ………………………………………………………………
  ………………………………………………………………

2. Có 20kg gạo nếp được đổ đều vào các túi. Hỏi có một lượng gạo tẻ gấp 3 lần lượng gạo nếp thì đổ được vào bao nhiêu túi như thế?

Bài giải

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

3. Có 8 con thỏ được nhốt đều vào 2 chuồng. Hỏi nếu ó 24 con thỏ thì nhốt đều vào mấy chuồng như thế?

Bài giải

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

Đáp án

1. Tóm tắt

32 cái : 8 hộp 

72 cái : …. hộp?

Bài giải

Số cái bánh được xếp vào 2 hộp là:

32 : 8 = 4 (cái)

Số hộp cần để xếp 72 cái bánh là:

72 : 4 = 18 (hộp)

Đáp số: 18 hộp.

2. Số gạo tẻ có là: 20 × 3 = 60 (kg).

Số gạo trong 1 túi là:

20 : 5 = 4 (kg).

Số  túi gạo tẻ có là:

60 : 4 = 15 (túi)

Đáp số: 15 túi gạo tẻ.

3. Số con thỏ được nhốt trong 1 chuồn là: 

8 : 2 = 4 (con).

Số chuồng cần để nhốt 24 con thỏ là:

24 : 4 = 6 (chuồng).

Đáp số: 6 chuồng.

Thấy bài viết hay hãy đánh giá làm động lực cho chúng tôi bạn nhé

Chọn số sao muốn đánh giá

Xếp hạng trung bình / 5. Số lượng đánh giá:

Chưa có đánh giá nào cho bài viết. Bạn hãy đánh giá để làm người đánh giá đầu tiên cho bài viết này

Xem thêm  Luyện tập nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số – Bài tập Toán 3

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.