Tiết 159. Luyện tập – Sách Bài tập Toán 3 tập 2

()

Đang tải…

Giải bài tập toán 3 tập 2

1. Một người có 45kh gạo đổ đều vào 9 túi. Hỏi người đó đã bán được mấy túi gạo, biết rằng đã bán 35 kg gạo?

Tóm tắt : Bài giải
………………… ………………………………………………………………
………………… ………………………………………………………………
  ………………………………………………………………
  ………………………………………………………………
  ………………………………………………………………

2. Viết phép tính thích hợp:

Một người đi xe máy, trong 10 phút đi được 5 km. Hỏi nếu xe máy cứ đi đều như vậy trong 1 giờ thì được quãng đường dài bao nhiêu ki-lô-mét?

Cách 1.

Bài giải

Đổi 1 giờ = ….. phút

Xe máy đi 1 km hết số phút là:

……………………………………………………………………………………………..

Xe máy đi được 60 phút được quãng đường dài là:

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

Cách 2 

Bài giải

Đổi 1 giờ = ….. phút

60 phút gấp 10 phút số lần là:

Xe máy đi 20 phút được 5km, vậy xe máy đi được 60 phút được quãng đường dài là:

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

3. Điền dấu nhân hoặc dấu chia vào chỗ chấm:

12 ….. 6 ….. 2 = 144

12 ….. 6 ….. 2 =    36

12 ….. 6 ….. 2 =      4

12 ….. 6 ….. 2 =       1

Đáp án

1. Tóm tắt

45kg : 9 túi

35kg : …… túi?

Bài giải

Số gạo trong 1 túi: 45 : 9 = 5 (kg).

Số túi gạo người đó bán được:

35 : 5 = 7 (túi)

Đáp số: 7 túi gạo

2. Cách 1:

Đổi: 1 giờ = 60 phút.

Xe máy đi 1km hết số phút là: 10 : 5 = 2 (phút).

Xe máy đi 60 phút được quãng đường dài là: 60 : 2 = 30 (km).

Đáp số: 30 km

Xem thêm  Các số có bốn chữ số – Toán lớp 3

Cách 2: 

Đổi 1 giờ = 60 phút.

60 phút gấp 10 phút số lần là: 

60 : 10 = 6 (lần).

Xe máy đi 10 phút được 5km, vậy xe máy đi được 60 phút được quãng đường dài là:

5 ×  6 = 30 (km)

Đáp số: 30km.

3. 

12 × 6 × 2 = 144 ;

12 × 6 : 2 =36 ;

12 : 6 × 2 = 4 ;

12 : 6 : 2 = 1.

Thấy bài viết hay hãy đánh giá làm động lực cho chúng tôi bạn nhé

Chọn số sao muốn đánh giá

Xếp hạng trung bình / 5. Số lượng đánh giá:

Chưa có đánh giá nào cho bài viết. Bạn hãy đánh giá để làm người đánh giá đầu tiên cho bài viết này

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.