Tiết 160. Luyện tập chung – Sách bài Toán 3 tập 2

()

Đang tải…

Giải sách bài tập toán 3

1. Tính:

a) (10234 + 12706) × 2 b) (40506 – 4182) : 4 
= ……………………………. = …………………………….
= ……………………………. = …………………………….
c) 10300 – 6150 : 5  d) 9150 + 20315 × 4 
= ……………………………. = …………………………….
= ……………………………. = …………………………….

2. Năm 2010 gồm bao nhiêu tuần lễ và có ….. ngày

Thực hiện phép chia ta có:

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

3. Tháng Hai năm 2012 có 29 ngày. Hỏi năm đó có bao nhiêu ngày?

Bài giải

Các tháng có 31 ngày là:

…………………………………………………………………………………

Các tháng đó có tất cả số ngày là:

…………………………………………………………………………………

Các tháng có 30 ngày là:

…………………………………………………………………………………

Các tháng đó có  tất cả số ngày là:

…………………………………………………………………………………

Năm 2012 có tất cả số ngày là:

…………………………………………………………………………………

4. Thay dấu * bằng chữ số thích hợp;

Giải sách bài tập toán 3

Đáp án

1.

a) 45 880 ;                                                       b) 9081 ;

c) 9070 ;                                                           d) 90 410.

2.

Năm 2010 có 365 ngày. Mỗi tuần lễ có 7 ngày.

Thực hiện phép chia ta có : 365 : 7 = 52 (dư 1).

Vậy năm 2010 có 52 tuần và 1 ngày.

 3.

Các tháng có 31 ngày là : 1 ; 3 ; 5 ; 7 ; 8 ; 10 ; 12.

Các tháng đó có tất cả số ngày là : 31 × 7 = 217 (ngày).

Các tháng có 30 ngày là : 4 ; 6 ; 9 ; 11.

Xem thêm  Giáo án môn Toán lớp 3 tuần 25 – Tài liệu học tập – giaotrinhtuhoc.com

Các tháng đó có tất cả số ngày là : 4 × 30 = 120 (ngày).

Năm 2012 có tất cả số ngày là : 120 + 217 + 29 = 366 (ngày).

Thấy bài viết hay hãy đánh giá làm động lực cho chúng tôi bạn nhé

Chọn số sao muốn đánh giá

Xếp hạng trung bình / 5. Số lượng đánh giá:

Chưa có đánh giá nào cho bài viết. Bạn hãy đánh giá để làm người đánh giá đầu tiên cho bài viết này

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.