Tiết 161. Luyện tập thêm – Sách Bài tập Toán 3 tập 2

()

Đang tải…

Giải sách bài tập toán 3 tập 2

1. Có 10 chai dầu như nhau chứ tất cả 30l dầu. Người ta bán một số chai dầu, tính ra đã bán hết 18 lít dầu. Hỏi còn lại mấy chai dầu?

Bài giải

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

2. Có 90kg gạo đựng đều trong 5 bao lớn. Để thuận tiện cho việc bán gạo, người ta đã đổ hết số gạo đó vào các túi nhỏ, mỗi túi đựng số gạo bằng 1/6 số gạo trong bao lớn. Hỏi có bao nhiêu túi gạo đó?

Bài giải

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

Nhận xét: Ở bài giải trên, các em tính được mỗi túi nhỏ đựng 3kg gạo, do đó, có tất cả 30 túi. Tuy nhiên, có thể giải bài toán nhanh hơn.

Để có lời giải gọn hơn này, các em hãy điền số vào chỗ chấm:

  • Số gạo trong mỗi bao lớn được san ra thành …. túi nhỏ.
  • Có tất cả …. bao lớn.
  • Vậy số túi nhỏ là: …. × ….. = 30 (túi).

3. Số?

Giải sách bài tập toán 3 tập 2

Đáp án

1. 

Số lít dầu chứa trong 1 chai là : 30 : 10 = 3 (l).

Số chai dầu đã bán là : 18 : 3 = 6 (chai).

Số chai dầu còn lại là : 10 − 6 = 4 (chai).

Đáp số : 4 chai dầu.

2.

Số gạo đựng trong 1 bao lớn là : 90 : 5 = 18 (kg).

Số gạo đựng trong 1 túi nhỏ là : 18 : 6 = 3 (kg).

Số túi gạo có là : 90 : 3 = 30 (túi).

Xem thêm  Tiết 41. Góc vuông, góc không vuông – Bài tập Toán 3 tập 1

Đáp số : 30 túi gạo.

Để có lời giải gọn hơn, các em hãy điền số vào chỗ chấm :

– Số gạo trong mỗi bao lớn được san ra thành 6 túi nhỏ.

– Có tất cả 5 bao lớn.

– Vậy số túi nhỏ là : 6 × 5 = 30 (túi).

3. 

Thấy bài viết hay hãy đánh giá làm động lực cho chúng tôi bạn nhé

Chọn số sao muốn đánh giá

Xếp hạng trung bình / 5. Số lượng đánh giá:

Chưa có đánh giá nào cho bài viết. Bạn hãy đánh giá để làm người đánh giá đầu tiên cho bài viết này

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.