Tiết 164. Ôn tập bốn phép tính trong phạm vi 100 000

()

Đang tải…

Hướng dẫn giải bài tập toán 3

1. Tính nhẩm:

 

2. Đúng ghi Đ; sai ghi S:

Hướng dẫn giải bài tập toán 3

3. Một trại chăn nuôi tiến hành tiêm phòng dịch cho 30 000 con gà. Đợt đầu người ta tiêm được 11250 con gà, đợt sau tiêm được 9250 con gà. Hỏi đợt cuối cùng còn phải tiêm cho bao nhiêu con gà?

Bài giải

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

4. Viết số gồm: 

a) 1 nghìn và đơn vị:

……………………………………………………………………………………………….

b) 11 nghìn, 1 trăm, 1 chục và 1 đơn vị:

……………………………………………………………………………………………….

Đáp án

1. 

2. 

a) S ;  b) Đ ;  c) S ;  d) Đ.

3. Số con gà đã tiêm trong 2 đợt là:

11 250 + 9250 = 20 500 (con).

Số con gà phải tiêm trong đợt cuối là: 30 000 – 20 500 = 9500 (con).
Đáp số: 9500 con gà.

4. a) 10 001 ;              b) 11 111.

Thấy bài viết hay hãy đánh giá làm động lực cho chúng tôi bạn nhé

Chọn số sao muốn đánh giá

Xếp hạng trung bình / 5. Số lượng đánh giá:

Chưa có đánh giá nào cho bài viết. Bạn hãy đánh giá để làm người đánh giá đầu tiên cho bài viết này

Xem thêm  Đề thi IOE lớp 3

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.