Tiết 165. Ôn tập bốn phép tính trong phạm vi 100 000 (tiếp)

()

Đang tải…

Hướng dẫn giải sách bài tập toán 3 tập 2

1. Tính nhẩm:

a) 70 000 – (30 000 – 20 000)      = …………………………

b) 70 000 – 30 000 + 20 000       = …………………………

c) 90 000 – (30 000 + 20 000)     = …………………………

d) 90 000 – 30 000 – 20 000        = …………………………

2. Tính nhẩm:

a) 2000 × 3 : 2  = …………. b) 2000 : 2 × 3    = …………..
c) 6000 : 3 : 2    = …………. d) 6000 : (3 × 2)  = …………..

3. Tìm x:

a) x : 6 = 1234 × 5  b) 2468 : x = 32 : 8 
……………………………….. ………………………………..
……………………………….. ………………………………..
……………………………….. ………………………………..

4. Đúng ghi Đ; sai ghi S:

a) 12345 : 5 : 3 < 12345 : 3 : 5             ……..

b) 12345 : 5 : 3 > 12345 : 3 : 5             ……..

c) 12345 : 5 : 3 = 12345 : 3 : 5             ……..

5. Đúng ghi Đ; sai ghi S:

a) 1234 × 8 : 2 < 1234 × 4                ……..

b) 1234 × 8 : 2 > 1234 × 4                ……..

c) 1234 × 8 : 2 = 1234 × 4                ……..

6. Chia 24 680 cho 9. Tính tổng của số bị chia, số chia, thương và số dư trong phép chia đó.

Bài giải

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

Đáp án

1. 

a) 60 000; b) 60 000 ; c) 40 000 ; d) 40 000.

2. 

a) 3000 ;  b) 3000 ;  c) 1000 ;  d) 1000.

3. 

a) x : 6 = 1234 × 5  b) 2468 : x = 32 : 8 
x : 6 = 6170  2468 : x = 32 : 8 
x = 6170 × 6  x = 2468 : 4 
x = 37 020 x = 617 
Xem thêm  Đề kiểm tra cuối học kì I môn Toán 3 – Mã đề 23054

4. 

a) S  b) S c) Đ.

5. 

a) S b) S c) Đ.

6. 

Ta có: 24 680 : 9 = 2742 (dư 2)

Tổng của số bị chia, số chia, thương và số dư trong phép chia đó là:

24680 + 9 + 2742 + 2 = 27433

Đáp số: 27433.

Thấy bài viết hay hãy đánh giá làm động lực cho chúng tôi bạn nhé

Chọn số sao muốn đánh giá

Xếp hạng trung bình / 5. Số lượng đánh giá:

Chưa có đánh giá nào cho bài viết. Bạn hãy đánh giá để làm người đánh giá đầu tiên cho bài viết này

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.