Tiết 168. Ôn tập về hình học (tiếp) – Sách Bài tập Toán 3

()

Đang tải…

Ôn tập hình học bài tập toán 3

1. Tính rồi điền kết quả vào ô trống:

Ôn tập hình học bài tập toán 3

2. Một hình chữ nhật có chiều dài 12cm, chiều dài hơn chiều rộng là 5cm. Tính chu vi và diện tích hình chữ nhật đó.

Bài giải

………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..

3. Một mảnh vườn hình chữ nhật có chu vi 72m, chiều rộng 16m. Tính chiều dài của mảnh vườn hình chữ nhật đó. 

Bài giải

………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..

4. Hình chữ nhật có chiều dài 15cm, chiều rộng bằng 1/3 chiều dài. Tính diện tích hình chữ nhật đó.

Bài giải

………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..

Đáp án

1. 

2. Chiều rộng hình chữ nhật là: 12 – 5 = 7 (cm).

Chu vi hình chữ nhật đó là:  (12 + 7) × 2 = 38 (cm).

Diện tích hình chữ nhật đó là:

12 × 7 = 38 (cm).

Đáp số: 38 cm và 38 cm

3. Nửa chu vi hình chữ nhật là: 72 : 2 = 36 (m).

Chiều dài hình chữ nhật là : 36 − 16 = 20 (m).

Đáp số : 20m.

 4.

Chiều rộng hình chữ nhật là : 15 : 3 = 5 (cm).

Diện tích hình chữ nhật đó là : 15 × 5 = 75 (cm²).

Đáp số : 75cm².

Thấy bài viết hay hãy đánh giá làm động lực cho chúng tôi bạn nhé

Chọn số sao muốn đánh giá

Xếp hạng trung bình / 5. Số lượng đánh giá:

Chưa có đánh giá nào cho bài viết. Bạn hãy đánh giá để làm người đánh giá đầu tiên cho bài viết này

Xem thêm  Luyện tập bài toán liên quan đến rút về đơn vị (phần 2) – Bài tập Toán 3

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.