Tiết 169. Ôn tập về giải toán – Sách Bài tập Toán 3

()

Đang tải…

Ôn tập về giải toán 3

1. Đoàn thể dục thể thao có 75 vận động viên nữ; số vận động viên nam nhiều gấp đôi số vận động viên nữ. Hỏi đoàn thể dục thể thao có bao nhiêu vận động viên?

Bài giải

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

2. Trại chăn nuôi có 230 con vịt, đã bán đi 1/5 số vịt đó. Hỏi trại còn lại bao nhiêu con vịt?

Bài giải

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

3. Có 6 bao gạo như nhau cân nặng cả thảy 210 kg. Hỏi có 4 bao gạo đó cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

Bài giải

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

4. Cứ 30 cái cốc xếp đều vào 5 hộp. Hỏi 120 cái cốc xếp được vào bao nhiêu hộp như thế?

Bài giải

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

Đáp án

1.

Số vận động viên nam có là : 75 × 2 = 150 (người).

Số vận động viên đoàn thể dục thể thao có là : 75 + 150 = 225 (người).

Đáp số : 225 người.

2.

Số con vịt đã bán đi : 230 : 5 = 46 (con).

Số con vịt trại đó còn lại là : 230 − 46 = 184 (con).

Đáp số : 184 con vịt.

3.

Một bao cân nặng là : 210 : 6 = 35 (kg).

Bốn bao gạo đó cân nặng là : 35 × 4 = 140 (kg).

Đáp số : 140kg gạo

4.

Số cái cốc xếp được trong một hộp là : 30 : 5 = 6 (cái).

120 cái cốc thì xếp được : 120 : 6 = 20 (hộp).

Xem thêm  Giáo án các môn lớp 3 – Tuần 13

Đáp số : 20 hộp.

 

Thấy bài viết hay hãy đánh giá làm động lực cho chúng tôi bạn nhé

Chọn số sao muốn đánh giá

Xếp hạng trung bình / 5. Số lượng đánh giá:

Chưa có đánh giá nào cho bài viết. Bạn hãy đánh giá để làm người đánh giá đầu tiên cho bài viết này

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.