Tiết 170. Ôn tập về giải toán (tiếp) – Sách Bài tập Toán 3

()

Đang tải…

Cách giải toán lớp 3

1. Hai thùng có tất cả 100l dầu. Nếu đổ 10l dầu từ thùng thứ nhất sang thùng thứ hai thì lượng dầu ở hai thùng sẽ bằng nhau. Hỏi lúc đầu mỗi thùng có bao nhiêu lít dầu?

Bài giải

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

2. Một người có 130kg gạo. Buổi sáng người đó bán được 55 kg gạo, buổi chiều bán được 1/3 số gạo còn lại. Hỏi sau hai buổi bán gạo thì người đó còn lại bao nhiêu ki-lô-gam?

Bài giải

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

3. Mỗi xe chở được 7 người khách. Hỏi cần có ít nhất bao nhiêu xe để chở hết 90 người khách?

Bài giải

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

Đáp án

1. 

Số lít dầu thùng thứ nhất hoặc thùng thứ hai lúc sau : 100 : 2 = 50 (l).

Ban đầu thùng thứ nhất có là : 50 + 10 = 60 (l).

Ban đầu thùng thứ hai có là : 100 − 60 = 40 (l).

Đáp số : thùng 1 : 60 lít dầu ; thùng 2 : 40 lít dầu.

2.

Số gạo người đó bán được trong buổi chiều : (130 − 55) : 3 = 25 (kg).

Số gạo người đó bán được trong hai buổi : 55 + 25 = 80 (kg).

Số gạo người đó còn lại sau hai buổi bán : 130 − 80 = 50 (kg).

Đáp số : 50kg gạo.

3.

Ta có : 90 : 7 = 12 (dư 6).

Vậy để chở hết 90 người khách thì cần có ít nhất 13 xe.

Xem thêm  Chuyên đề Tìm x – Toán lớp 3 –

Đáp số : 13 xe.

Thấy bài viết hay hãy đánh giá làm động lực cho chúng tôi bạn nhé

Chọn số sao muốn đánh giá

Xếp hạng trung bình / 5. Số lượng đánh giá:

Chưa có đánh giá nào cho bài viết. Bạn hãy đánh giá để làm người đánh giá đầu tiên cho bài viết này

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.