Tiết 172. Luyện tập chung – Sách Bài tập Toán 3 tập 2

()

Đang tải…

Tiết 172 sách bài tập toán 3

1. Đặt tính rồi tính:

1205 × 8 9640 : 8  2468 : 9 
…………………… …………………… ……………………
…………………… …………………… ……………………
…………………… …………………… ……………………
…………………… …………………… ……………………
…………………… ……………………
…………………… ……………………

2. Viết ố và viết phép tính rồi tính:

Tiết 172 sách bài tập toán 3

3. Một người có 120kg gạo. Lần đầu người đó bán 1/5 số gạo đó; lần sau bán 1/6 số còn lại. Hỏi lần sau người đó bán bao nhiêu ki-lô-gam?

Bài giải

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

4. Viết thêm ba số tiếp theo của dãy số:

a) 1 ; 4 ; 7 ; 10 ; 13 ; …. ; …. ; …..

b) 1 ; 3 ; 6 ; 10 ; 15 ; …. ; …. ; …..

c) 1 ; 4 ; 9 ; 16 ; 25 ; …. ; …. ; …..

Đáp án

1. Học sinh tự giải.

2.

 

3. 

Số gạo người đó bán lần đầu : 120 : 5 = 24 (kg).

Số gạo còn lại sau lần bán thứ nhất : 120 − 24 = 96 (kg).

Số gạo lần sau người đó bán: 

96 : 6 = 16 (kg).

4. 

a) 16 ; 19 ; 22

b) 21 ; 28 ; 36

c) 36 ; 49 ; 64.

 

Thấy bài viết hay hãy đánh giá làm động lực cho chúng tôi bạn nhé

Chọn số sao muốn đánh giá

Xếp hạng trung bình / 5. Số lượng đánh giá:

Chưa có đánh giá nào cho bài viết. Bạn hãy đánh giá để làm người đánh giá đầu tiên cho bài viết này

Xem thêm  Đề số 14 – Ôn tập kiểm tra giữa HK1 Toán 3

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.