Tiết 174. Luyện tập thêm – Sách Bài tập Toán 3 tập 2

()

Đang tải…

Sách Bài tập Toán 3 tập 2

1. Cho biết một số có năm chữ số là số liền sau cỉa số có bốn chữ số.

a) Hai số đó là: …………………………………………………………………

b) Số liền sau của số có năm chữ số đã cho là: ………………..

2. Điền số thích hợp vào ô trống:

Sách Bài tập Toán 3 tập 2

(Chú ý: Trước tiên phải tìm mỗi số ở dòng đầu tiên)

3. Một hình chữ nhật có chiều dài 24cm, chiều rộng bằng 1/3 chiều dài. Tính chu vi và diện tích của hình chữ nhật đó.

Bài giải

………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………..

4. Có hai chuồng thỏ, mỗi chuồng có 12 con thỏ. Người ta vừa mới chuyển 6 con thỏ từ chuồng thứ nhất sang chuồng thứ hai. Hỏi khi đó số thỏ ở chuồng thứ nhất bằng một phần mấy số thỏ ở chuồng thứ hai.

Bài giải

………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………..

Đáp án

1. a) 10 000 và 9999 ; 

b) 10 001.

2. 

3. Chiều rộng của hình chữ nhật là: 24 : 3 = 8 (m).

Chu vi của hình chữ nhật là: (24 + 8) × 2 = 64 (m).

Diện tích của hình chữ nhật là: 24 × 8 = 192 (m²)

Đáp số: 192 m²)và 64 m

4. Số thỏ ở chuồng thứ hai sau khi chuyển:

12 + 6 = 18 (con).

Số thỏ ở chuồng thứ nhất sau khi chuyển:

12 – 6 = 6 (con).

Sau khi chuyển, số thỏ ở chuồng thứ hai gấp số thỏ ở chuồng thứ nhất số lần là:

Xem thêm  Một số bài tập nâng cao Toán lớp 3

18 : 6 = 3 (lần)

Vậy sau khi chuyển, số thỏ ở chuồng thứ nhất bằng 1/3 số thỏ ở chuồng thứ hai.

 

 

Thấy bài viết hay hãy đánh giá làm động lực cho chúng tôi bạn nhé

Chọn số sao muốn đánh giá

Xếp hạng trung bình / 5. Số lượng đánh giá:

Chưa có đánh giá nào cho bài viết. Bạn hãy đánh giá để làm người đánh giá đầu tiên cho bài viết này

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.