Category Archives: Lớp 4

Đề 4 – Đề kiểm tra học kì II – Toán 4

Đang tải… Phần I: Khoanh tròn vào chữ cái trước đáp án đúng 1.Trong các phân số sau , phân số nào bằng với phân số 4/3? A. 24/12           B.16/6                   C.8/6 2.Diện tích hình thoi MNPQ dưới đây là bao nhiêu? 3.Độ dài […]

Đề 3 – Đề kiểm tra học kì II – Toán 4

Đang tải… Phần I: 1.Điền số vào chỗ trống (…) 2. a.Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng Tổng số tuổi của anh và em là 48 tuổi. Tuổi em bằng 1/2 tuổi anh,thì tuổi của em là bao nhiêu? A.36           B.24                C.16  […]

Gợi ý tham khảo Đề 1 – 35 đề luyện tập Tiếng Việt 4

Đang tải… Gợi ý tham khảo đề 1 – Tiếng Việt 4 Đề 1 –  ĐỌC HIỂU 1. – b ; 2. – c ; 3 – b ; 4 – b ; 5. – a. . –  LUYỆN TỪ VÀ CÂU 1. – a ; 2. – c ; 3 – b ; 4  – c ; […]

35 đề ôn luyện Tiếng Việt 4 – Đề 1 Phần I

Đang tải… Đề 1 – 35 đề ôn luyện Tiếng Việt 4 Đề 1 *  ĐỌC HIỂU Đọc thầm văn bản sau :                      CÂU CHUYỆN VỀ TÚI KHOAI TÂY Vào một buổi học, thầy giáo chúng tôi mang vào lớp rất nhiều túi nhựa và một bao khoai tây thật to. Thầy chậm rãi giải thích […]

Đề kiểm tra giữa kì I môn Tiếng Anh 4 – Tài liệu học tập

Đang tải… Nhằm củng cố, mở rộng, bổ sung thêm kiến thức cho các em học sinh, sưu tầm gửi tới các em Đề kiểm tra giữa kì I môn Tiếng Anh 4. Chúc các em học tốt! Part 1:Listening ( 5 points) Question 1: Listen and number. Question 2: Listen and write T (true) […]

Đề thi học kì II Tiếng Anh 4 – Part 2 – Tài liệu học tập

Đang tải… Nhằm củng cố, mở rộng, bổ sung thêm kiến thức cho các em học sinh, sưu tầm gửi tới các em Đề thi học kì II Tiếng Anh 4 – Part 2. Chúc các em học tốt! IV. Choose the correct answer. 25. She wants some pencils. Let’s go to the _____. A. […]

Đề thi học kì II Tiếng Anh 4 – Part 1 – Tài liệu học tập

Đang tải… Nhằm củng cố, mở rộng, bổ sung thêm kiến thức cho các em học sinh, sưu tầm gửi tới các em Đề thi học kì II Tiếng Anh 4 – Part 1. Chúc các em học tốt! I. Odd one out 1. A. Chrismas                         B. Children’s day                    C. Teacher’s day            D. […]

Đề kiểm tra cuối kì Tiếng Anh 4 – Tài liệu học tập

Đang tải… Nhằm củng cố, mở rộng, bổ sung thêm kiến thức cho các em học sinh, sưu tầm gửi tới các em Đề kiểm tra cuối kì Tiếng Anh 4. Chúc các em học tốt! I. Chọn từ đúng để hoàn thành câu. 1. Let’s go to the bookshop. I want some……. (book/ books/ […]

Test 3 – Đề kiểm tra môn Tiếng Anh lớp 4 – Tài liệu học tập

Đang tải… Nhằm củng cố, mở rộng, bổ sung thêm kiến thức cho các em học sinh, sưu tầm gửi tới các em Test 3 – Đề kiểm tra môn Tiếng Anh lớp 4. Chúc các em học tốt! ĐỀ 3 I.Circle the odd one out. 1.A.doctor B.farmer C.coffee D.teacher 2.A.bread B.chicken C.rice D.milk 3.A.fit […]

Bài tập ôn tập hè lên lớp 4 – Tiếng Anh 4 – Tài liệu học tập – Part 2

Đang tải… Nhằm củng cố, mở rộng, bổ sung thêm kiến thức cho các em học sinh, sưu tầm gửi tới các em Bài tập ôn tập hè lên lớp 4 – Tiếng Anh 4 . Chúc các em học tốt! Bài tập ôn tập hè lên lớp 4 Tiếng Anh 4 – Part 2 […]

Bài tập ôn tập hè lên lớp 4 – Tiếng Anh 4 – Tài liệu học tập – Part 1

Đang tải… Nhằm củng cố, mở rộng, bổ sung thêm kiến thức cho các em học sinh, sưu tầm gửi tới các em Bài tập ôn tập hè lên lớp 4 – Tiếng Anh 4 . Chúc các em học tốt! Bài tập ôn tập hè lên lớp 4 Tiếng Anh 4 – Part 1 […]

Đề cương ôn tập học kì I – Tiếng Anh 4 – Part 2

Đang tải… Nhằm củng cố, mở rộng, bổ sung thêm kiến thức cho các em học sinh, sưu tầm gửi tới các em Đề cương ôn tập học kì I – Tiếng Anh 4 – Part 2. Chúc các em học tốt! 8- Số thứ tự: First Eleventh Twenty-first Fortieth Second Twelfth Twenty-second Fiftieth Third […]

Đề cương ôn tập học kì I – Tiếng Anh 4 – Part 1

Đang tải… Nhằm củng cố, mở rộng, bổ sung thêm kiến thức cho các em học sinh, sưu tầm gửi tới các em Đề cương ôn tập học kì I – Tiếng Anh 4 – Part 1. Chúc các em học tốt! 1- Chào hỏi: Good morning, Good afternoon, Good evening, Goodbye, Bye, Good night […]

Bài tập ôn tập môn Tiếng Anh 4 – Part 2

Đang tải… Nhằm củng cố, mở rộng, bổ sung thêm kiến thức cho các em học sinh, sưu tầm gửi tới các em Bài tập ôn tập môn Tiếng Anh 4 – Part 2. Chúc các em học tốt! Bài 4. Nối câu ở cột A với câu ở cột B sao cho phù hợp. […]