Đề thi học kì II Tiếng Anh 4 – Part 1 – Tài liệu học tập

Loading...
()

Đang tải…

Nhằm củng cố, mở rộng, bổ sung thêm kiến thức cho các em học sinh, sưu tầm gửi tới các em Đề thi học kì II Tiếng Anh 4 – Part 1. Chúc các em học tốt!

I. Odd one out

1. A. Chrismas                         B. Children’s day                    C. Teacher’s day            D. festival

2. A. mooncake                        B. sweet                                  C. banana                       D. food

3. A. lantern         B. mooncake            C. festival                D. moon

4. A. happy                              B. cheerful                              C. birthday                     D. funny

5. A. bookshop                         B. post office                          C. cinema                       D. chilren’s day

6. A. honey             B. cake                                                C. sweet                         D. park

7.A. bakery                             B. food stall                            C. clothes                      D. pharmacy

8.A. Why                                B. Where                                 C. What                         D. want

9. A.. thin         B. fat                 C.   big                D. kind
10. A. milk         B. bread                C. noodles                D. cake

II. Reorder the sentences

1. likes/ My/ mooncakes/ grandfather/ ./……………………………………………………………………………….

2. Mid – Autumn/ I/ festival/ like/ ./……………………………………………………………………………………..

3. got/ I/ a lantern/ have/ ./……………………………………………………………..

4. Children/ and/ wear new clothes/ on Tet festival/ get lucky money/ ./

…………………………………………………………………………………………………………………..

5. can/ Santa Claus/ You/ see/ at Christmas/ ./…………………………………………………………………………

Loading...

III. Matching

1. What is Christmas?         A. a big festival in Viet Nam at the begin of the year.

2. What’s moncake?               B. a big festival in many countries.

Xem thêm  Đề luyện tập số 04017 Toán lớp 4

3. What is Tet?         C. a festival for children.

4. What’s children’s day?         D. a cake for Mid – Autumn festival.

IV. Complete the suitable word

shirt                stamps sweet               books and pens                      dolls               

1. I want some ……………………………… Let’s go to the post office.

2. I want some ……………………………. . Let’s go to the sweet shop.

3. I want some ……………………………. . Let’s go to the bookshop.

4. I want a ………………………………….. . Let’s go to the clothes shop.

5. I want some ……………………………. . Let’s go to the toys shop

TẢI XUỐNG 

Thấy bài viết hay hãy đánh giá làm động lực cho chúng tôi bạn nhé

Chọn số sao muốn đánh giá

Xếp hạng trung bình / 5. Số lượng đánh giá:

Chưa có đánh giá nào cho bài viết. Bạn hãy đánh giá để làm người đánh giá đầu tiên cho bài viết này

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *