Đề thi olympic Tiếng anh lớp 4 – Vòng 10 – Tài liệu học tập

()

Đang tải…

Nhằm củng cố, mở rộng, bổ sung thêm kiến thức cho các em học sinh, sưu tầm gửi tới các em Đề thi olympic Tiếng anh lớp 5 – Vòng 10. Chúc các em học tốt!

Bài 1: Choose the correct answer

1. How old ………Peter ? He’s twelve years old.

a. is b. are c. isn’t                 d. am

2. How …………books on your bookshelf ? There are ten books.

a. when             b. very                c. many               d. old

2. I’m thirsty. I’d like …………..

a banana        b. a hamburger    c. a packet of milk        d. a bread

3. Sam can …………a horse.

a. ride               b. play                 c. stay                   d. drink

4. Choose the odd one out

a. father             b. mother           c. teacher              d. sister

5. What’s …………name ? She’s Mary.

a.    her                 b. his                  c. this                    d. the

6. Choose the odd one out

a. on                 b. to                   c. in                       d. read

7. My books are …………..the table.

a. at                  b. to                   c. under                 d. on

8. Mary ………..like to sing .

a. do                  b. can                c. don’t                   d. can’t

9. Would you like …………ice cream ? Yes, please.

a. a                   b. an                   c. some                  d. any

Bài 2: Matching

1. flag 2. wash hands             3. spoon           4. shirt          5. nose

6. sick 7. play chess               8. yo-yo           9. drink        10. butter

a. rửa tay b. cái muỗng         c. áo sơ mi           d. lá cờ          e. cái mũi

f. bệnh g. chơi cờ           h. con lăn           i. bơ           j uống

1………2………3……….4……….5……….6………7……….8………9……..10………

Bài 3: Fill in the blank

1. _ ngland

Xem thêm  Ôn tập : Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó trang 47 SGK – Toán lớp 4

2. frie _ d

3. the map is on the wa _ _ .

4. Peter ha_ many dolls.

Tải xuống. 

Thấy bài viết hay hãy đánh giá làm động lực cho chúng tôi bạn nhé

Chọn số sao muốn đánh giá

Xếp hạng trung bình / 5. Số lượng đánh giá:

Chưa có đánh giá nào cho bài viết. Bạn hãy đánh giá để làm người đánh giá đầu tiên cho bài viết này

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.