Ôn tập hè lớp 4 lên 5

()

Đang tải…

(Gv hướng dẫn hs ôn tập, củng cố theo các mảng kiến thức cơ bản đã học sau, có thể ra thêm các bài tập tương tự hoặc mở rộng, nâng cao để ôn tập tuỳ trình độ):

Toán:

1, Ôn tập về đọc, viết và so sánh số tự nhiên:

*Bt1: Đọc các số sau:1002001;32645807

*Bt2:Viết các số gồm có:

-5 triệu, 3 nghìn và 8 đơn vị.

-7 tỉ, 2 chục triệu, 4 trăm và 5 chục.

*Bt3: Xếp các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn:

76981; 71968; 78196; 78619; 76819

2, Ôn tập về dãy số tự nhiên và hệ thập phân:

*Bt: Viết các số còn thiếu trong dãy số tự nhiên chẵn sau:

…, 2, 4,…,…,…,….,….,….,18,….

*Bt2: Nêu giá trị của các chữ số 5 trong các số sau:

5842769; 156257315; 5000005000

*Bt3: Viết các số sau thành tổng của giá trị các hàng (theo mẫu):

Mẫu: 2986 = 2000 + 900 + 80 + 6 = 2×1000 + 9×100 + 8×10 + 6

A. 385

B. 68739

C. 5621378

3, Ôn tập về 4 phép tính với số tự nhiên:

*Bt1: Đặt tính rồi tính:

367589 + 541708;   647253 – 285749; 435 x 253;  13498:32

*Bt2: Tính bằng cách thuận tiện nhất:

921 + 898 + 2079;        36 x 25 x 4;       215 x 869 + 215 x 14;   54 : 6+72: 6

4, Ôn tập về dấu hiệu chia hết cho 2; 3; 5; 9:

*Bt: Cho số 27*

Hãy viết thêm 1 chữ số vào dấu * để được số có 3 chữ số và:

A. Chia hết cho 2:….

B. Chia hết cho 3:….

C. Chia hết cho 5:….

D. Chia hết cho 9:….

(Viết tất cả các số có thể được)

5, Ôn tập về biểu thức chứa chữ:

*Bt: Tính giá trị của các biểu thức sau:

a, 4 x m với m =8

b, m + n x 2 với m=2, n=5

c, m-(n+p) với m=108, n=34, p=19.

6, Ôn tập về phân số (t/c cơ bản của p/s; QĐMS các p/s; so sánh, rút gọn p/s; 4 phép tính với p/s):

7, Ôn tập về tỉ số và tỉ lệ xích:

*Bt1: Lớp 5c có 30 bạn ,trong đó có 18 bạn nữ.

Viết tỉ số của số bạn nam và số h/s cả lớp.

Viết tỉ số của số bạn nữ so với số bạn nam của lớp.

*Bt2: Một khu ruộng hình chữ nhật được vẽ trong bản đồ với tỉ lệ xích 1:10000. Biết chiều rộng và chiều dài của khu ruộng được vẽ trong bản đồ lần lượt đo được là 3cm và 5cm. Tính chu vi và diện tích khu ruộng đó.

Xem thêm  Tập làm văn : Luyện tập xây dựng cốt truyện – Tiếng Việt 4

8, Ôn tập về đại lượng và đo đại lượng(độ dài, khối lượng; diện tích; thời gian):

*Bt1: Tính: a. 18kg+26kg; 648g-75g; 135 tấn x 48; 768 kg:6

b, 760dm^{2} + 98 dm^{2}; 257m^{2} x 60; 1984 km^{2} :4; 1876 km^{2} – 195km^{2}

c, 495 giây + 60 giây; 184 phút x 8; 3 giờ – 15 phút

*Bt2:Viết số thích hợp vào chỗ chấm;

A. 4 km=…m; 20000m=…km; 3tấn 25kg=…kg ; 5kg 8g=…g.

B. 48m^{2}=…dm^{2}; 2000000m^{2}=…km^{2}; 13dm^{2} 29cm^{2}=…cm^{2}; m^{2}=…cm^{2}.

C. 5 phút=…giây; 420 giây=…phút; 2 phút 15g iây=…giây; 1/2giờ=…phút.

*Bt3: Điền tên thế kỉ vào chỗ chấm:

-Năm 1900:TK….

-Năm 1890:TK…

-Năm 45:TK…

-Năm 2010:TK…

9, Ôn tập về tìm số trung bình cộng của nhiều số:

*Bt: Tìm trung bình cộng các số sau:

a, 36; 42 và 57

b, 18; 20; 22; 24 và 26

c, 3/4; 1/2 và 3/2

10: Ôn tập về biểu đồ.(biểu đồ hình cột và biểu đồ hình đoạn thẳng).

*Bt: Lập biểu đồ (hình cột hoặc đoạn thẳng) về số cây trồng được nhân dịp đầu xuân của các bạn trong nhóm 1, lớp 5A dựa vào các thống kê sau:

Bạn Hùng: 3 cây

Bạn Nam: 2 cây

Bạn Bắc: 5 cây

Bạn Hoa: 4 cây

Bạn Huệ: 2 cây

11, Ôn tập về tìm thành phần chưa biết của phép tính:(số hạng, thừa số, số bị trừ, số trừ, số bị chia, số chia)

*BT: Tìm x, biết:

a, 365 + x = 782; 3428 – x = 349; x – 1/2=3/5;

b, y x 68 = 748; y : 15 = 612; 32032 : y = 16.

12, Ôn tập về giải toán: (Gv hướng dẫn hs ôn tập và chốt lại cách giải tổng quát từng dạng toán)

1. Tìm 2 số biết tổng và hiệu của 2 số đó:

*Bt: Lớp 4A có 35 hs, số hs nam nhiều hơn số hs nữ 7 bạn. Tính số hs nam,số hs nữ của lớp 4A.

Tìm 2 số biết tổng và tỉ số của 2 số đó:

*Bt: Lớp 5A có 35 hs, trong đó số hs nam bằng 3/4 số hs nữ. Tính số hs nam,số hs nữ của lớp 5A.

Tìm 2 số biết hiệu và tỉ số của 2 số đó:

*Bt: Mẹ hơn con 25 tuổi. Tuổi con bằng 2/7 tuổi mẹ. Tính tuổi mỗi người.

Tìm số trung bình cộng:

*Bt: Lớp 4A có 33 hs,lớp 4B có 34 hs, lớp 4C nhiều hơn lớp 4A 2 hs. Hỏi trung bình mỗi lớp có bao nhiêu hs?

Tìm phân số của 1 số:

Xem thêm  Ôn tập : So sánh hai phân số khác mẫu số trang 121 SGK – toán lớp 4 tập 2

*Bt: Một rổ có 45 quả chanh,mẹ đã bán 2/3 số quả chanh trong rổ. Hỏi trong rổ còn lại bao nhiêu quả chanh?

(→ Sau khi hs nx và chữa bài, củng cố về bước tìm phân số của 1 số và chốt lại: Tìm a/b của M →M x a/b ).

Giải các bài toán có liên quan đến đại lượng tỉ lệ:

Đại lượng tỉ lệ thuận:

*Bt: Giải bài toán theo tóm tắt sau bằng 2 cách:

May 8 áo: hết 16 m vải

May 4 áo: hết….m vải?

Đại lượng tỉ lệ nghịch:

*Bt: Tóm tắt và giải bài toán sau:

Một nhóm thợ gồm 6 người dự định xây xong một bức tường trong 8 ngày. Hỏi vẫn bức tường đó mà chỉ có 3 người xây thì sau bao lâu sẽ xong? (Mức xây như nhau).

13, Ôn tập về các yếu tố hình học và giải các bài toán có liên quan đến hình học:

a. Góc nhọn,góc tù,góc bẹt,góc vuông:

*Bt: Vẽ 1 góc tù,1 góc bẹt,1 góc nhọn,1 góc vuông rồi so sánh thứ tự độ lớn của các góc đó.

b.Hai đường thẳng vuông góc,2 đường thẳng song song:

*Bt:Ghi tên từng cặp cạnh vuông góc và từng cặp cạnh song song của hình chữ nhật ABCD.

c. Ôn tập về hình bình hành.( Đặc điểm, chu vi, diện tích):

(Gv hướng dẫn hs ôn tập nhận dạng hình bình hành (qua đặc điểm), cách tính chu vi, diện tích).

*Bt1: Một HBH có cạnh đáy 25 cm, chiều cao bằng 9cm. Tính diện tích HBH đó.

*Bt2: Một HBH có diện tích 54 cm^{2}, biết cạnh đáy là 6 cm. Tính chiều cao HBH.

d. Ôn tập về hình thoi. (đặc điểm và diện tích):

*Bt1: Tính dt hình thoi biết độ dài lần lượt các đường chéo là 8dm và 2/5 m.

*Bt2: Một hình thoi có dt 21cm^{2}, biết độ dài đường chéo thứ nhất là 7cm. Tính độ dài đường chéo thứ 2.

e. Ôn tập về tính chu vi và diện tích hình vuông,hình chữ nhật:

*Bt1: Tính chu vi và diện tích hình vuông có cạnh 2/3 cm.

*Bt2: Tính chu vi và diện tích hcn có chiều dài 1/2m, chiều rộng 4 dm.

*Bt3: Một mảnh vườn hcn có nửa chu vi 20m, chiều rộng kém chiều dài 4 m.

a. Tính dt mảnh đất đó.

b. Năm qua, trồng rau trên mảnh vườn đó,tr cứ 1m^{2} thu được 8 kg rau. Hỏi cả mảnh vườn đó thu được bao nhiêu tạ rau.

Xem thêm  Đề 6 – Bộ đề ôn tập hè toán lớp 4

14. Luyện tập chung: (Gv tự lựa chọn nội dung các bài  luyện tập để ôn tập củng cố,rèn kĩ năng cho hs phù hợp từng tiết học)

Ví dụ:

1, Cho biểu thức: M = y x 324

a, Tính giá trị của M khi y = 5

b, Tìm y khi M = 6280

2. Đặt tính rồi tính:

4624 + 75368; 27130 – 6897; 678 x 302 ; 5656 : 28; 4752 : 16.

3, Tìm x ,biết:

3/2 – x = 1/2                              285 + x = 26 x 845

4, Một hcn có chu vi 120 cm, biết chiều rộng thửa ruộng là 18 cm. Tính diện tích hcn đó.

5, Một trang trại đang nuôi gà có tất cả 2135 con, trong đó số gà nuôi thịt bằng 3/4 số gà nuôi đẻ. Tính số gà đẻ mà trang trại đang nuôi.

6, Tính nhanh:

a.25 x 178 – 178 x 15 ; b. 856 – 32 –  24.

——————————————————————————————-*

                                    

Tiếng Việt:

(Gv hướng dẫn hs ôn tập, củng cố các kiến thức và kĩ năng tiếng Việt qua các phân môn sau theo từng tiết cho phù hợp thời lượng và trình độ hs):

I.Luyện từ và câu:

-Tiếng:K/n,cấu tạo tiếng,…

-Từ: K/n, từ đơn, từ láy, từ ghép,…

-Từ loại: DT, ĐT, TT,…(k/n, cách phân biệt,…)

-Câu và các bộ phận trong câu: (2 bộ phận chính CN-VN, các bộ phận phụ trong câu,…)

-Câu chia theo mục đích nói:

-Các biện pháp tu từ nghệ thuật: (so sánh, nhân hoá, điệp từ ngữ,…)

-Các ca dao,tục ngữ,thành ngữ theo chủ đề:

II. Tập làm văn (miêu tả, thuật chuyện, kể chuyện, viết thư):

1, Văn miêu tả (Tả đồ vật, tả cây cối, tả loài vật, tả cảnh):

2, Thuật chuyện:

3, Kể chuyện:

4, Viết thư:

(Gv hướng dẫn hs ôn tập từng thể loại văn(cấu trúc bố cục, nội dung, cách viết,…; viết bài văn theo yêu cầu đề bài→ trình bày + nx chữa miệng hoặc chấm bài rút kinh nghiệm,…).

III. Chính tả.(Luyện tập về quy tắc viết hoa danh từ riêng; phân biệt và viết đúng các âm đầu, vần, tiếng dễ lẫn,…)

IV. Rèn chữ đẹp + luyện đọc. (Gv tự lựa chọn phù hợp).

 

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating / 5. Vote count:

No votes so far! Be the first to rate this post.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *