Category Archives: Lớp 4

Bài tập ôn tập và hệ thống kiến thức môn Toán lớp 4

Đang tải… Bài 1: Tính: Bài 2: Tính: Bài 10: Thay mỗi chữ số bằng chữ số thích hợp trong các phép tính sau: a) 30abc : abc = 241 b) abab + ab = 1326 c) abc + ab = bccb d) abc = đa : 5 Bài 11: Tìm các chữ số sao […]